وروستي

عقیده و عمل در دین

عقیده و عمل در دین

مثالی یا حکمتی است که شکل حدیث دارد ولی احتمالاً این کلمه ها هرچند پر معنی است و لفظ نبوی نیست [...]

دسمبر 27, 2016 // 0 Comments