وروستي

قدر و منزلت سنت نزد اصحاب

قدر و منزلت سنت نزد اصحاب

ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرموده است هیچگاه آنچه را که پیامبر بدان عمل نموده است ترک نکرده ام و [...]

دسمبر 8, 2016 // 0 Comments