وروستي

قرآن و نقش انسان در تاریخ

قرآن و نقش انسان در تاریخ

در مقاله قبلی در سومین حقیقت تاریخی قرآن، سخن را به پایان بردیم یعنی آنجا که انسان دارای اختیار [...]

جنوري 6, 2017 // 0 Comments