وروستي

لومړی اخلاص

د معلم صفات ، لومړی اخلاص

هغه مهم صفات چې په يو معلم کې بايد موجود وي اول – اخلاص داعي او خير غوښتونکي معلم ته ښايي چې د درس [...]

دسمبر 19, 2016 // 0 Comments