وروستي

ملغلري.. صالح محمد مسروري

ملغلري.. صالح محمد مسروري

د دنيا بازار کي رانيسه حسيني ملغلري،، دنېکۍ په تار پېيلي تکي سپيني ملغلري،، دا ژوندون لکه ستا [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments