وروستي

نامۀ به همسر آینده ام

نامۀ به همسر آینده ام

نوشته: نثاراحمد اسلام مل گرچه مطمئن نیستم چه بنویسم، از کجا آغاز کنم، کدام الفاظ میتوانند سخنان [...]

جنوري 9, 2017 // 0 Comments