وروستي

ولې ډیر وخت د یو بل خبرې په اسانۍ سره نه شو درک کولای؟