وروستي

يوه معما او د هغې حل

يوه معما او د هغې حل

يو بزګر وايي چې يوه نيمه چرګه يې په يوه نيمه ورځ کې يوه نيمه هګۍ اچوي. اوس تاسې ووايئ چې له دغه سړي [...]

دسمبر 30, 2016 // 0 Comments