وروستي

په شريکه سره د قرآنکريم ختم کول څه حکم لري ؟