وروستي

چرا کتاب نمی خوانیم؟

چرا کتاب نمی خوانیم؟

۱- کتاب نمی خوانیم زیرا نیازی به کتاب احساس نمی کنیم. ۲ – کتاب نمی خوانیم زیرا دچار خود شیفتگی [...]

جنوري 1, 2017 // 0 Comments