وروستي

کریسمس و مسلمانان

کریسمس و مسلمانان

عبدالعلی بازرگان میلاد عیسى مسیح(ع) پیامبر پاک خدا را که مورد احترام بشریت است، به همه [...]

December 26, 2016 // 0 Comments