وروستي

که مو له زړه سره مینه لرئ نو لاندې خواړه مه هیروئ