وروستي

ګوسفندي ولس

ګوسفندي ولس

لیکوال: استاد عبدالمالک همت ليکوال: عبدالمالک همت ما په ټينګه ګڼل چي دا ځل د امريکې په انتخاباتو [...]

نوومبر 12, 2016 // 0 Comments