وروستي

گزیده ای از سخنان حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه