وروستي

گلبدین حکمتیار: حدود ۳۰ هزار افغان در نبرد سوریه وعراق مشارکت دارند