وروستي

یک حکایت یک درس

Welcome to Quransunnat.com Website یک حکایت یک درس

یک حکایت یک درس

حکمرانان را الله متعال در آزمایش قرار می‌دهد، حکمران اگر نیک، عادل، دیانتدار، غمگسار، خوش‌گفتار، بااخلاق و صاحب کردار نیک باشد، در آن وقت مردم هم در زیر سایه رحمت الله متعال قرار می‌گیرند

در مورد حکمرانان رحمت للعالمین می‌فرماید: در روز حشر هفت نفر در زیر سایه عرش خداوند قرار می‌گیرند و هیچ سایهِ دیگری در آن‌وقت نخواهد بود و در میان این هفت نفر، اول حکمران عادل است. معیار عدل و انصاف را خلفای راشدین برای ما قایم کرده اند، بخاطر اینکه در میان انسان‌ها از همه بیشتر حکمران عادل خودِ نبی‌کریم صلی الله علیه‌وسلم بودند و پیروی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم امتیاز این شخصیت‌های عظیم بودAnaar

در هر عصر تاریخی میان ریگ‌زارهای وسیع شرّ، نخلستان خیری وجود دارد که نمونه‌های آن‌را در دوره‌های مختلف تاریخ می‌توان یافت. در ایران قدیم (فارس) حکمرانان همواره بر رعیت خود ظلم روان می‌داشتند تا این انسان منصف و عادلی بر آن سرزمین حاکم شد و او نوشیروان بود و به خاطر عدلش مثال عام و خاص گردید و عدالتش ضرب المثل گردید و حتی مورخین در نقل تاریخ همرای اسم وی لقب عادل را نیز می‌نویسد

در حکایات عبرت آمیز و موعظه‌های ادب فارس یک قصه‌ی سبق آموزی است، طوریکه نوشیروان همرای درباریان و حواریان خود به شکار برآمد و اتفاقا که وی از دوستان خود جدا شد و تنها ماند، پس بالای اسپ خود سوار به پیدا نمودن یک منزل به حرکت شد در فاصله‌ی دور، در ریگستان درختان زیادی را دید، پس بطرف آن روان شد، وقتی‌که آنجا رسید یک پیر مرد صحرایی را در زیر سایه درخت نشسته دید. بعد از سلام و دعا، پیر مرد نوشیران را خوش آمدید گفت و در تواضع و ضیافت وی شروع کرد، مسافر زیاد تشنه بود پس پیر مرد از یک درخت، اناری تر و تازه را گرفت و آب آنرا کشید یک گیلاس از آن پر شد، مهمان آنرا نوشید و درین فکر شد که این دهقانان و باغبانان بسیار ثروتمند هستند، اینها از یک انار بسیار آبی زیاد می‌گیرند، پس بالای آنها باید تکس (مالیات) عاید گردد و همچنان از پیر مرد خواهش کرد که یک گیلاس دیگر آب انار برایش بدهد، پیر مرد دهقان به بسیار خوشی بطرف باغ رفت، ولی این بار یک نه، دو نه، به سه چهار انار هم گیلاس پر نشد. مهمان هیجانی شده پرسید: از آن انار یک گیلاس پُر شد، ولی این بار به سه چهار انار هم آبی کمی بدست آمد. دهقان گفت: معلوم میشود که در نیت حکمران ما کدام فتور آمده. به شنیدن این نوشیروان از اراده خود رجوع کرد و از الله متعال بخشش خواست

به نیک نیتی حکمران الله متعال خوش میشود و به نتیجه آن بالای مردم رحمت ها را نازل میکند و به حکمران بد نیت الله متعال در روز حشر بسیار عذاب دردناک می‌دهد. در دنیا به آن‌ها حکمت داده شده بود برای آزمایش، که آنها چگونه حکم روایی می نمایند؟

شخص ظالم، سفاک، بددیانت را الله متعال دوست ندارد و اگر حکمران بر این مریضی‌ها مبتلا گردد پس غضب و قهر الله متعال به اینها اضافه تر میشود و همین‌طور معامله مردم است اگر مردم به کارهای غیر اخلاقی مبتلا باشند، پس آنها را به عذاب‌های گوناگون مبتلا می‌کند و حکمرانان بد هم بالای آن‌ها بشکل عذاب مسلط میشوند پس فکر کنید که ما در کجا ایستاده ایم؟؟؟

اگر حکمران بد نیت و بد عمل هستند پس ما باید خود را ببینیم این نتیجه اعمال ما است (اعمالکم عمالکم) یعنی نظر به اعمال تان حکمران بالایتان مسلط میشود

در وطن عزیز ما از زمین‌ها زر می‌برآید، باغات از میوه ها پر است، در طول و عرض مملکت ما هر طرف بهار است مگر نه برکت است و نه هم آرامش، هر طرف محتاجی و غربت، بدامنی و لاقانونیت است

ای اهل وطن! چشم‌های‌تان را باز کنید، بسیار تاریکی است، دیگر غفلت هیچ جا ندارد. سبب حقیقی این همه بد نیتی حکمرانان و بد اخلاقی آنها است، اگر این طبقه خود را تغیر ندادند پس خدا نخواسته حال ما طوری میشود که ” داستان ما هم نباشد در داستانها

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*