وروستي

کوم گروپ وينه لرونکي خلګو واده خطرناکه دى

quransunnat.com کوم گروپ وينه لرونکي خلګو واده خطرناکه دى

دواده په موضوع کي دويني دګروپو څخه مهم د Rh فکتوردى ،کله چه دښځينه دوينى ګروپ منفى ار ايچ -Rh وى او دنارينه دوينى ګروپ مثبت ار ايچ +Rh وى ازدواج کول يي دماشوم لپاره خطرناكه دى.

کله چه يو منفى Rh ګروپ لرونکی ښځينه د مثبت Rh ګروپ سره ازدواج وکړى نو ددوى راتلونکى ځيږونکى ماشوم تعقيبول مهم او اړين دى او دوه حالت امکان لري

که دمورپه نس کى دماشوم دوينى ګروپ دمور سره يوشان را ووځى دماشوم اينده ژوند ته خطر نسته ښځه ديو دعادى حامله ښځى په شکل حامله توب ته ادامه ورکولاى شى ماشوم ته کوم خطر نسته .

که دمور په نس کى دماشوم دوينى ګروپ دمور سره ضد راووځى يعنى دماشوم دوينى ګروپ مثبت ار ايچ +Rh ثابت شى پدى وخت کى دماشوم ژوند ته خطر سته با يد تر جدى تعقيب لاندى ونيول شى .

کله چه دمور دوينى ګروپ منفي -Rh او دماشو دوينى ګروپ مثبت +Rh وى دمور دوجود دفاعى سيستم دماشوم دوينى حجرى تر حملى ندى راولى او وينه يي دمنځه وړى,په ماشوم کى دکم خونى،ژيړى،دعصابوتخريب، دزړه خرابوالى اودمرګ سبب ګرځى .

کله چه مثبت +Rh نارينه اومنفى -Rhښځينه ګروپونه ازدواج سره وکړى څه بايد وشى؟؟؟

دحامله توب په اته ويشتمه 28 هفته کى د کومبز coombs test په نامه تيست دى چه دا تيست بايد وشى.ددى تيست په واسطه موږ کولاى شو چه معلومه کړو چه مور دماشوم په مقابل کى انتى باډى توليد کړى که يا؟

که چيرى په اته ويشتمه 28 هفته کى مور دماشوم په مقابل کی انتى باډى نه وى توليد کړى دا په دى معنى دى چه دمور دفاعى سيستم تر اوسه دماشوم دوينى حجرى تر حملى لاندى ندى راويستلى نو پدى وخت کى دماشوم مورته يوه بيچکارى چه د Rh0 Immune globulin په نامه ياديږي ورلګول کيږى ددى بيکارى وظيفه داد چه دمور دفاعى سيستم ترفشارلاندى راولى او مخنيوى يي کوى چه نور دماشوم حجرى تر حملى لاندى را نسی چه تقريباً نه نوى فصيده %99 کاميابه وى دابيچکارى .

او که چيرى تيسټ مثبت راووځي دا پدى معنى ده چه دمور دفاعى سيستم دماشو دوينى حجرى تر حملى لاندى نيولى او دحجرو په له منځه وړلو يي شروع کړى ده پدى وخت کى دبيچکارى لگول ومورته هیڅ ګټه نلری .

کله چه کومبز تيسټ coombs test مثبت وى پدى وخت بايد دمور په نس کى دماشوم تعقيب وشى چه دمور ددفاعى سيستم له خوا وماشوم ته څومره ضرر رسيدلی دی.

اول دماشوم دوينى مقدار کتل کيږى چه څومره وينه يي ورضايع کړى ،بعضى وختونه ددى اشد ضرروت پيداکيږى چه ماشوته دمورپه نس کى باید وينه ورکول شي ځکه دشديدى کم خونى سره مخ وى.

دوينى دمقدار دمعلومولو څخه وروسته دژيړى مقدار ،دزړه غيرى عادى حالت او داسى نورو شيانو څيړلوته يي ضرورت دى چه بايد وڅيړل شى . مننه

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*