وروستي

وظايف شرعي مسلمان در ده روز اول ذوالحجه

ضياء احمدفاضلي – هرات
برادر و خواهر مسلمانم! آيا مي داني ده روز اول ذوالحجه كه در پيش روي من و توست چه گونه روز هاي مبارك و با فضيلتي است؟ كافي است بداني كه گنگرة بزرگ حج كه مظهر اتحاد و قوت امت اسلامي و نشانة بارز ايمان داري و وفاداري به خداوند است در همين روز ها قرار گرفته است. روز هاي كه خاطرات فداكاري هاي حضرت ابراهيم خليل و اسماعيل(ع) ذبيح و خانوادة مبارك شان را احياء مي كند، و روز عرفه را در خود جاي داده كه پيامبر اسلام(ص) در شأن آن مي فرمايندكه: »بهترين روزي است كه خورشيد در آن طلوع كرده است« و روز هاي است كه از تجمع پيامبر(ص) انبوه ياران وفادارش در حجه الوداع، خاك ياس بر سر دشمنان اسلام پاشيده شد و مژدة كامل شدن دين نزول يافت: »اليوم يئس الذين كفروا…« امروز كفار از غلبه بر دين شما مايوس شده اند… امروز دين شما را برايتان به پاية اكمال رسانيدم و نعمتم را بر شما تمام ساختم و اسلام را به عنوان دين (جاودان و زنده گي بخش) براي تان پسنديدم.(قرآن  كريم).zulhaja
پس بي جهت نيست كه خداوند بزرگ اهميت اين ايام را در قرآن مجيد بيان نمايد و پيامبر(ص) به آن توجه ويژه نشان دهد، چنانچه در حديثي مي فرمايند: »هيچ روزي نيست كه عمل صالح نزد خداوند به اندازة اين روز ثواب داشته باشد« صحابه گفتند:آيا جهاد در راه خداوند در ديگر ايام سال با آن برابري نمي كند؟ آن حضرت(ص) فرمود: نه خير، مگر اينكه مجاهد با مال و جانش در راه خدا بيرون شود و هر دو را فدا كند«
پس برادر و خواهر گرامي! قدر اين روز هاي مبارك را بدان و وظايف شرعي ات را درين ايام بشناس و عمل كن:
1. بدان كه اين ايام همان گونه كه بار بار در قرآن ذكر شده است، ايام ذكر و ياد الهي است. پس آن ها را در غفلت سپري مكن و تسبيح و ذكر و استتغفار و توبه را ورد خويش بساز، حيف بدان كه آن ها را با معصيت آلوده سازي و فراموش مكن كه اين روزها، بازار گرم اعمال صالح است، پس تا آنجا كه در توان داري به اعمال صالح مبادرت بورز و فقيران را دستگيري كن و با اخلاق خوش آراسته شو.
2. بدان كه روزة روز عرفه، چنانچه پيامبر ص مژده دادند: »گناهان سال گذشته و آينده را محو مي كند«
3. تكبيرات تشريق در عقب نمازهاي فرض از صبح روز عرفه تا عصر روز چهارم عيد بر مرد و زن مسلمان در نماز جماعت و فردي يك وجيبة شرعي و عبادت بزرگ است. پس آنرا به خاطر بسپار و فاميل و دوستانت را به آن توصيه كن.
4. نماز عيد را كه مظهر نزول رحمت هاي عظيم خداوند بزرگ است به غفلت از دست مده و به ياد داشته باش كه پيامبر(ص) حتي زناني كه چادر نداشتند، را نيز توصيه كردند كه در زير چادر زنان ديگر به نماز حضور يابند و از بركت آن خود را بي نصيب نسازند.
5. قرباني براي كسي كه علاوه بر نيازمندي هاي اصلي خود سرماية نقدي يا جنسي دارد، يك واجب شرعي و يك عبادت بي نظير است. پيامبر(ص) در بارة كسي كه با وجود توان مالي از آن غفلت مي ورزد، فرمودند: »بايد به عيدگاه ما مسلمانان حاضر نشود« نيتت در قرباني جز رضاي خدا چيز ديگري نباشد، قسمتي از گوشت آن را با فاميل و مهمانانت نوش جان كن و بقيه را به فقرا و مساكين صدقه نما و حق آنها را فراموش نكن و چون تصميم قرباني كردي با نو شدن ماه ذي الحجه از گرفتن ناخن و موي بدن-همانگونه كه در حديث آمده-خوداري كن و خوت را شبيه حجاج بساز.
 6. در ايام عيد،كينه و كدورت ها را از دل بيرون كن. برادرانت را به آغوش مهر بفشار و شيطان لعين را شرمنده ساز. از اقارب و همسايه گانت ديدن نما و فقرا را الويت بده.
7. به فرزندانت ياد بده كه آداب اجتماعي را در روزهاي عيد رعايت كنند و از تفريحات مضر در ايام عيد خود داري ورزند.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*