وروستي

دریافت مساحت ساحه

Area Calculation

 

در قدم اول توتل را در یک نقطه اختیاری عیار نموده بعد از روشن نمودن به page 2 رفته از page 2 باید Menu را انتخاب وانتر نموده بعدا Area Calculation را انتخاب وانتر نموده بعدا Target بالائی تمام نقاط مطلوب گرفته وبالای هر نقطه مطلوب Mas – OBS – OK می نمائیم در اخیر

Calculate را انتر مینمائیم.مساحت افقی ومایل رابین نقاط مطلوب بدست میاید

 

نوت : در وقت دریافت مساحت ساحه باید Traverse بسته شود یعنی نقطه آغاز وانجام آن یک نقطه

باشد.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*