وروستي

د استغفار شل 20 فايدې

ترتيب کوونکی: سيداكرام سعيدي
هیله ده اول یی شریک کری!!!
① بارانونه کېدل (سورة نوح)
② مالونه ډېرېدل (سورة نوح)
③ اولاد ډېرېدل (سورة نوح)
④ د عذابونو څخه خلاصون (۱۰۵۹ البخاري)
⑤ د سيد الاستغفار د جنت ته تللو ذريعه ده (۶۳۰۶ البخاري)
⑥ الله تعاليٰ پرې خوشالېږي (۴۹۶۹ صحيح البخاري)
⑦د دنيا د مصيبتونو څخه خلاصون (۴۷۵۰ البخاري)
⑧عزتمندي حاصلول (۴۳۲۳ البخاري)
⑨ د دعاء ګانو قبلېدل (۱۰۲۲ البخاري)
⑩ د زړه پاکوالی (۱۵۱۷ سنن ابي داود)
⑪ غټ او واړه ګناهونه پرې بخښل شي (۱۵۱۹ سنن ابي داود)
⑫ د تنګسې علاج (۱۵۲۰ سنن ابي داود)
⑬ د غمونو څخه خلاصی ( ۱۵۲۰ سنن ابي داود)
⑭ د رزق پراخي (۱۵۲۰ سنن ابي داود)
⑮ د فاخش کارونو څخه خلاصون (۱۵۲۳ سنن ابي داود)
⑯ د قبر سوال جواب اسانېدل (۳۲۲۳ سنن ابي داود)
⑰ بې شمېره اجرونه (باب الاستغفار)
⑱ د وسوسو نه خلاصون (۱۸۷۶ ریاض الصالحين)
⑲ د مرګ اسانېدل (۱۸۷۷ رياض الصالحين)
⑳ د جهنم نه خلاصون (۱۸۷۹ رياض الصالحين)
ترتيب کوونکی: س.س.د استغفار فايدې:
① بارانونه کېدل (سورة نوح)
② مالونه ډېرېدل (سورة نوح)
③ اولاد ډېرېدل (سورة نوح)
④ د عذابونو څخه خلاصون (۱۰۵۹ البخاري)
⑤ د سيد الاستغفار د جنت ته تللو ذريعه ده (۶۳۰۶ البخاري)
⑥ الله تعاليٰ پرې خوشالېږي (۴۹۶۹ صحيح البخاري)
⑦د دنيا د مصيبتونو څخه خلاصون (۴۷۵۰ البخاري)
⑧عزتمندي حاصلول (۴۳۲۳ البخاري)
⑨ د دعاء ګانو قبلېدل (۱۰۲۲ البخاري)
⑩ د زړه پاکوالی (۱۵۱۷ سنن ابي داود)
⑪ غټ او واړه ګناهونه پرې بخښل شي (۱۵۱۹ سنن ابي داود)
⑫ د تنګسې علاج (۱۵۲۰ سنن ابي داود)
⑬ د غمونو څخه خلاصی ( ۱۵۲۰ سنن ابي داود)
⑭ د رزق پراخي (۱۵۲۰ سنن ابي داود)
⑮ د فاخش کارونو څخه خلاصون (۱۵۲۳ سنن ابي داود)
⑯ د قبر سوال جواب اسانېدل (۳۲۲۳ سنن ابي داود)
⑰ بې شمېره اجرونه (باب الاستغفار)
⑱ د وسوسو نه خلاصون (۱۸۷۶ ریاض الصالحين)
⑲ د مرګ اسانېدل (۱۸۷۷ رياض الصالحين)
⑳ د جهنم نه خلاصون (۱۸۷۹ رياض الصالحين)

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*