وروستي

نوومبر 27, 2016

خوی مؤمن مهربانیست

خداوند متعال در میان مردمی بادیه نشین و صحرایی و سنگدل که از تمدن و شهر به دور بودند، پیامبری [...]

نوومبر 27, 2016 // 0 Comments