وروستي

دسمبر 7, 2016

مبانی نظام اقتصاد اسلامی

استاد محمد ظریف امین یار نویسنده : استاد محمد ظریف امین یار مقدمه: اسلام یکی از ادیان معتبر جهان [...]

دسمبر 7, 2016 // 0 Comments

حق ویل! یوه عبرتناکه قصه!

حق خبره پټول یا په هغه کي خلط ملط کول امام قرطبي په تفسیر کي د حق پټولو څخه پر پرهیز کولو یوه [...]

دسمبر 7, 2016 // 0 Comments

د شهیدانو يو څو ډولونه

(۱): د طاعون په ناروغي کي  وفات سوي شهید دی. (۲):د نس په ناروغۍ یعني د ستوني او استسقاء په مرض کي [...]

دسمبر 7, 2016 // 0 Comments

1 2