وروستي

جدید فقهی مسائل فارسې {سوال و جواب }

1- طهارت یعنی چه ؟

بدن و لباس خود را پاک کردن برای نماز

2- با کدام مورد از موارد زیر نمی شود وضوء گرفت ؟

گلاب

3- آبی که برگ درخت در آن ریخه شود چه حکمی دارد ؟

پاک است

4- در زمان نبود آب برای وضوء گرفتن چه باید کرد ؟

با خاک تیمم می کنیم .

5- استنجاء چیست ؟

پاک کردن خود بعد از قضای حاجت .

6- آداب داخل شدن به دستشویی کدام است ؟

با پای چپ داخل توالت می شویم و بسم الله  اللهم انی اعوذبک من الخبث و الخبائث می گوییم

7- در کجا قضای حاجت کردن حرام است ؟

هر دو مورد .

8- کدام مورد جزء آداب قضای حاجت نیست ؟

با دست راست خود را تمیز نمودن .

9- دعای خروج از توالت چیست ؟

غفرانک

10- حکم مسواک زدن چیست ؟

مسواک زدن هر حال سنت است

11- در چه مواردی مسواک زدن سنت موکد می شود ؟

هر دو مورد .

12- وضوء گرفتن برای چه کارهایی واجب است ؟

نماز و طواف کعبه .

13- فرض وضوء چند تا است ؟

شش

14- کدام گزینه جزء فرائض وضوء می باشد ؟

مسح سر

15- کدام گزینه جزء سنت وضوء است ؟

شستن مچ دست

16- چه چیزی وضوء را باطل نمی کند ؟

نوشیدن آب

17- کدام گزینه وضوء را باطل می کند ؟

بی هوش شدن

18- وضوی چه کسانی درست نیست ؟

هر دو مورد .

19- کدام گزینه غسل واجب است ؟

غسل احتلام و عادت ماهیانه

20- تیمم چیست ؟

مسح دو دست و صورت با خاک پاک .

21- حیض چیست ؟

خونی است که از زن خارج می شود و نشانه بلوغ و سلامتی زن می باشد .

22- در شبانه روز چند رکعت نماز واجب است ؟

17 رکعت

23- هنگام شنیدن اذان چه کاری سنت است ؟

مثل موذن تکرار کردن

24- طبق حدیث پیامبر از چند سالگی ، کودک بر نمازتشویق می شود ؟

از 7 سالگی تشویق و در 10 سالگی تنیه می شود

25- در شبانه روز چند وعده نماز فرض وجود دارد ؟

5بار

26- وقت نماز صبح  کدام است ؟

بعد از طلوع فجر دوم و قبل از طلوع خورشید .

27- کدام نماز ، نماز سنت نیست ؟

نماز میت

28- موقعی که امام در نماز بلند قرآن می خواند ما چه باید بکنیم ؟

ساکت باشیم و به قرائت امام گوش دهیم .

29- نماز کسوف چه نمازی است ؟

هنگام  خورشید گرفتگی می خوانند .

30- کدام گزینه صحیح است ؟

نماز صبح دو رکعت است

31- اگر شخص در نماز برای یک لحظه عورتش بیرون شود و فوراً بپوشاند حکم نماز او چیست ؟

درست است .

32- کدام گزینه صحیح است ؟

اگر در خواب نماز بخوانیم نماز باطل است

33- در اذان چند بار ( الله اکبر) تکرار می شود ؟

6 بار

34- نماز با چه چیزی شروع می شود ؟

نیت

35- در چه مکانی قضای حاجت جایز است ؟

جای دور دست که محل رفت و آمد نیست

36- مسواک زدن در چه جایی بیشتر تاکید شده است ؟

هنگام نماز

37- کوتاه کردن ناخن چه حکمی دارد ؟

واجب است .

38- سنت چیست ؟

کارهایی که پیامبر انجام داده و انجام دادن آنها ثواب دارد .

39- اعضای وضوء به ترتیب کدام هستند ؟

صورت ، دست ، مسح سر ، شستن پا .

40- چه چیزی وضوء را باطل می کند ؟

خارج شدن ادرار و مدفوع

41- غسل روز جمعه چه نوع غسلی است ؟

سنت

42- انواع غسل کدامند ؟

غسل سنت و غسل واجب

43- کدام حیوان نجس است ؟

خوک

44- زکات چندمین رکن اسلام است ؟

سومین رکن

45- روزه چه ماهی واجب است ؟

رمضان

46- با چه چیزی سنت است افطار کنیم ؟

رطب و آب

47- حج چیست ؟

رفتن به مکه در زمان مخصوص و در جاهای مخصوص اعمال مخصوصی را انجام دادن.

48- عید اضحی کدام عید است ؟

عید قربان

49- کدام یک از حقوق همسایه نمی باشد ؟

بدون اجازه همسایه میهمان دعوت نکنیم.

50- صلح یعنی چه ؟

برطرف کردن دشمنی و اختلاف از میان دو طرف صلح گویند .

51- حکم وفای به نذر کودک غیر بالغ چیست ؟

واجب نیست وفا کند.

52- آداب غذا چیست ؟

بسم الله گفتن ، با دست راست خوردن ، از جلو خود خورد ن .

53- واجب در شریعت به چه چیزی گفته می شود ؟

کارهایی که مکلف باید انجام دهد و ترگ آن گناه ، و انجام آن ثواب دارد .

54- حرام در شریعت به چه چیزی گفته می شود ؟

کارهایی که انجام آن گناه و ترک آن ثواب دارد .

55- مباح در شریعت به چه چیزی گفته می شود ؟

به اعمالی که ترک آن مانعی ندارد و انجام آن ثواب ندارد .

56- موضوع علم فقه چیست ؟

افعال مربوط به بندگان مکلف در مسایل اجتماعی ، عبادی ، شخصی .

57- کدام  آیه و یا حدیث زیر  فضیلت فقه را می رساند ؟

هر دو مورد .

58- طهارت در لغت به چه معنا می باشد ؟

نظافت و پاکی از نجاست

59- طهارت شرعی یعنی چه ؟

تمیز کردن بدن و مکان نماز.

60- حدث اصغر و حدث اکبر چیست ؟

حدث اصغر نداشتن وضوء حدث اکبر واجب بودن غسل گویند .

61- وضوء گرفتن با کدام گزینه صحیح نیست ؟

آبی که رنگ یا بو و یا مزه ی آن تغییر کرده باشد .

62- استفاده از چه ظرف هایی حرام است ؟

هر دو مورد .

63- کدام گزینه جزء آداب قضای حاجت نیست ؟

رو به قبله بودن .

64- کدام عمل در استنجاء منع شده است ؟

هر دو مورد.

65- از این حدیث چه حکمی گرفته می شود ؟ ( ان النبی کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه)

در هنگام قضای حاجت اسمهای متبرکه با خود نداشته باشیم .

66- مسواک زدن چه حکمی دارد ؟

سنت موکد

67- مسواک زدن برای روزه دار چه حکمی دارد ؟

در هر زمانی سنت است .

68- کوتاه نمودن ناخن چه حکمی دارد ؟

واجب

69- حدود عورت مرد و زن در نماز چیست ؟

مرد پوشیدن بین ناف تا زانو ـ زن تمام بدن بجز دست و صورت

70- کدام گزینه جزء فرضهای وضوء می باشد ؟

شستن صورت

71- کدام گزینه وضوء را باطل نمی کند ؟

خروج چیزی از جلو عقب آدمی

72- مسح بر خف چگونه است ؟

فقط روی آن را مسح می کنیم .

73- مدت مسح بر خف برای مسافر چند روز است ؟

سه شبانه روز

74- مدت مسح بر خف برای شخص مقیم چند روز است ؟

یک شبانه روز

75- کدام یک از گزینه ها مسح برخف را باطل می کند ؟

نمایان شدن قسمتی از محل شستن پا برای وضوء

76- غسل چیست ؟

رساندن آب به تمام بدن به علتهای مختلف طبق فرامین الله

77- غسل شخص کافر و یا مرتد ، هنگام مسلمان شدنش چه حکمی دارد ؟

واجب است .

78- کدام گزینه غسل زدن را واجب می کند ؟

خروج منی و اتمام دوران عادت ماهیانه

79- انجام کدام اعمال قبل از غسل واجب ، حرام است ؟

خواندن قرآن و نماز

80- خونی که در گوشت حیوان ذبح شده وجود دارد چه حکمی دارد ؟

پاک است .

81- ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشت آنها خورده می شود چه حکمی دارد ؟

پاک است .

82- ادراری که بر روی زمین خاکی ریخته شده چگونه پاک می شود ؟

با ریختن آب بر روی محل .

83- کدام گزینه جزء شروط تیمم می باشد ؟

پاک بودن خاک

84- حیض چیست ؟

خون طبیعی است که در زمان معین از زن خارج می شود و نشانه سلامتی اوست.

85- چه کارهایی بر شخص حایض حرام است ؟

طواف کردن

86- هنگام شنیدن اذان چه کاری سنت است ؟

تکرار بعد از موذن

87- هنگام شنیدن ( حی علی الصلاة و حی علی الفلاح ) گفتن چه چیزی سنت است ؟

لاحول و لا قوة الا بالله

88- نماز بر چه کسی واجب است ؟

مسلمان بالغ و عاقل

89- نشانه بلوغ در پسران چیست ؟

احتلام

90- نشانه بلوغ در دختران چیست ؟

حیض

91- حکم اذان چیست ؟

فرض کفایی است .

92- کدام گزینه جزء شروط اذان است ؟

زن نباشد

93- کدام وقت ، وقت نماز مغرب می باشد ؟

بعد از غروب کامل خورشید تا تاریک شدن کامل هوا.

94- شروع وقت نماز ظهر از چه موقعی  است ؟

زمانی که خورشید به طرف مغرب مایل شود .

95- طبق حدیث پیامبر ، ترک کدام نماز برابر با ازبین رفتن اعمال صالح  انسان است ؟

نماز عصر

96- کدام گزینه از شروط  و جوب نماز می باشد  ؟

اسلام ، بلوغ ، عقل .

97- ارکان نماز چیست ؟

چیزی که ترک آن چه به عمد و یا غیر عمد و چه به علت نادانی موجب بطلان نماز می شود .

98- کدامیک از موارد جزء مبطلات نماز نیست ؟

نا خواسته در نماز حرفی بزنیم  .

99- محل سجده سهو کجاست ؟

هر دو مورد جایز است .

100- سجده سهو چه حکمی دارد ؟

سنت

101- در چه زمانی نماز قصر خوانده می شود ؟

در سفر

102- نماز خوف چه نمازی است ؟

هنگام ترس از دشمن و یا در معرکه جنگ خوانده می شود .

103- حکم نماز عید چیست ؟

فرض کفایی

104- نماز استسقاء چیست ؟

برای طلب باران خوانده می شود .

105- چه کسی اولی تر است که شهید را غسل بزند ؟

شهید معرکه جنگ با کفار غسل نمی زنند .

106- سجده تلاوت چه حکمی دارد ؟

سنت موکد است.

107- کیفیت انجام سجده تلاوت چونه است ؟

در حال نشسته تکبیر می گوید و سجده می کند و در سجده خود تسبیح و دعا می خواند و ازسجده بلند می شود.

108- زکات در لغت به چه معنا می باشد ؟

رشد و نمو

109- زکات فطر چه موقعی پرداخت می شود ؟

 آخرهای رمضان تا شب عید فطر

110- تعریف زکات در اصطلاح شرع  چیست ؟

پرداخت قسمت معین از مال با شرایط معین برای اشخاص معین  .

111- پرداخت زکات اموال چه حکمی دارد ؟

واجب است .

112- زکات فطر بر چه کسی واجب است ؟

بر همه کس کوچک و بزرگ و فقیر و ثروتمند .

113- مستحقین دریافت زکات در قرآن ، چند گروه معرفی شده است ؟

8 گروه

114- ادای کدام روزه واجب است ؟

هر دو مورد .

115- کدام گزینه جزء مبطلات روزه نیست ؟

احتلام و خروج بدون اختیار منی

116- کفاره و قضای روزه بر چه کسی واجب است ؟

زن حامله ای که از ترس سلامتی خود روزه نگرفته است .

117- پیامبر می گویند : ( روزه روز …… کفاره ای برای گناهان آن سال و سال گذشته آن می باشد .)

عرفه

118- ایام بیض به چه روزهایی گفته می شود ؟

روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه

119- اعتکاف چیست ؟

به قصد عبادت در مسجد ماندن را اعتکاف گویند .

120- چند بار حج نمودن واجب است ؟

در طول عمر فقط یکبار

121- عید اضحی در چه ماهی واقع شده است ؟

10 ذی الحجه

122- ایام حج در چه ماههایی قرار دارد  ؟

ذی القعده و ذی الحجه

123- چه نوع حیوانی برای  قربانی  ، استفاده می شود ؟

گوسفند ، گاو ، شتر .

124- حکم قربانی روز عید چیست ؟

سنت موکد

125- شتر و گاو در قربانی  برای چند نفر کفایت می کند ؟

7 نفر

126- وقت قربانی چه موقعی می باشد ؟

بعد از نماز عید تا غروب روز سیزدهم .

127- عقیقه چیست ؟

قربانی که در روز هفتم برای کودک انجام می شود .

128- حکم عقیقه چیست ؟

سنت موکده

129- برای عقیقه شخص چند حیوان لازم است ؟

پسر دو گوسفند ـ  دختر یک گوسفند .

130- سنتی که در رابطه با موی نوزاد در روز هفتم وجود دارد چیست ؟

در روزهفتم موی نوزاد تراشیده و هم وزن آن نقره ، صدقه می شود .

131- حکم معامله بعد از اذان دوم جمعه چیست ؟

حرام است .

132- شاهد گرفتن در معاملات بزرگ چه حکمی دارد؟

سنت است

133- کدام معامله نهی شده است ؟

معامله بر معامله دیگران .

134- فروش میوه قبل از رسیدن آن چه حکمی دارد ؟

نهی شده

135- حکم ربا در اسلام چیست ؟

حرام است .

136- این حدیث تشویق به چه کاری می نماید ؟ ( ما من مسلم یقرض مسلما قرضا الا کان کصدقتها مرة)

قرض دادن

137- وکالت چیست ؟

واگذاری مسئولیت های قابل واگذاری به شخص دیگر .

138- امانت یعنی چه ؟

نگهداری از اموال دیگران بدون دریافت اجرت .

139- اجاره کدام موارد زیر صحیح است ؟

اجاره گرفتن شتر جهت مسافرت .

140- در معامله مساقاة و مزارعه اصلاح و نگهداری درختان به عهده چه کسی است ؟

کشاورز

141- آیا همسایه برای خرید زمین یا خانه کنار خود ، حق اولویت دارد ؟

همسایه حق شفعه دارد .

142- مال امانت  بدون سهل انگاری نزد کسی از بین برود جریمه آن چه کسی متحمل می شود ؟

بر صاحب مال است .

143- اگر حیوان شخصی در شب مزرعه کسی را خراب نماید چه کسی ضرر را متحمل می شود ؟

صاحب حیوان

144- اگر حیوانی در روز مزرعه کسی را خراب نماید چه کسی ضرر را متحمل می شود ؟

صاحب مزرعه

145- شخصی برای دفاع از اموال خود با سارقی درگیر می شود که منجر به قتل سارق می گردد  قاتل چه حکمی برای او صادر می شود ؟

هیچ ضمانتی بر او نیست  و گناهی مرتکب نشده است.

146- کدام شخص جریمه ای بر او تعلق نمی گیرد ؟

کسی که صلیب و یا ظرف مشروبی را خورد نماید .

147- کدام گزینه جزء حقوق راه نمی باشد ؟

رد نشدن از کوچه همسایه .

148- آیه ( و تعاونوا علی البر و التقوی ) مشروعیت چه حکمی را می رساند ؟

عاریه دادن.

149- عاریه دادن کدام مورد درست است ؟

عاریه دادن چیزی که اصل آن باقی بماند و صاحب آن باشیم .

150- احیا کردن زمین به چه صورتی صحیح نیست ؟

کافری در زمینی در نزدیکی مسلمانان برای مالک شدن زمین چاه  حفر نماید .

151- کدام مورد مژدگانی درست نیست ؟

کسی ماشین من را تا یک هفته پیدا کند  100000 تومان مژدگانی دارد .

152- کدام وقف جایز نیست ؟

وقف بر کلیسا و بارگاهها و حسینیه ها .

153- هدیه دادن کدام مورد درست می باشد ؟

هدیه کردن لباس به شخص تاجر.

154- شخصی که در بیماری مرگ می باشد چقدر از اموال خود را می تواند وقف نماید ؟

یک سوم

155- کدام گزینه راه آزاد شدن برده نیست ؟

کفاره زنا.

156- مانع میراث بردن چیست ؟

قتل ـ بردگی ـ مختلف بودن دین .

157- حکم قبول کردن دعوت عروسی شرعی چیست ؟

واجب

158- ازدواج با کدام گزینه درست نیست ؟

زن پسر

159- عقوبت شراب خور چیست ؟

بین 40 تا 80 ضربه شلاق

160- حکم خرید و فروش مواد مخدر چیست ؟

حرام

161- حد سارق چیست ؟

قطع دست

162- چه کسی می تواند حکم  حدود شرعی را اجرا کند ؟

امیر و رهبر جامعه .

163- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب می شود ؟

انکار نماز

164- چه نوع قسمی  درست می باشد ؟

بخاطر الله .

165- کدام گمشده به حال خود رها می شود ؟

شتر وگاو بزرگ

166- غذا خوردن در کدام حالت نهی شده است ؟

تکیه زده

167- کدام گزینه جزء آداب غذا خوردن می باشد ؟

هر دو مورد .

168- کدام گزینه خلاف آداب ذبح می باشد ؟

هر دو مورد

169- قضاوت چیست ؟

روشن کردن حکم شرعی و خاموش کردن خصومت و  جلوگیری ز ظلم قضاوت گویند .

170- واجب کفایی در شریعت به چه چیزی گفته می شود ؟

اعمالی که اگر یک نفر و یا تعدادی انجام دهند از دیگران ساقط می شود .

171- به چه اعمالی سنت و مستحب اطلاق می شود ؟

عملی که ترک آن از روی غیر غرض باشد گناهی ندارد و انجام آن دارای اجر  وثواب می باشد .

172- مکروه در اصطلاح شریعت به چه معناست ؟

عملی که ترک آن اجر دارد و انجام آن گناهی ندارد .

173- فقه در لغت  چیست ؟

فهم و درک نمودن

174- تعریف فقه در اصطلاح شرع چیست ؟

گرفتن احکام شرعی از دلایل شرعی  ، فقه گویند .

175- احکام فقهی از چه چیزی گرفته می شود ؟

هر دو مورد

176- چه موضوعاتی در علم فقه دنبال می شود ؟

افعالی که مکلفین در رابطه خود با الله ، رابطه خود با اجتماع و احوال شخصی خود به آن نیاز دارند و از طرف الله بر پیامبر نازل شده است .

177- کدام آیه فضیلت علم فقه را می رساند ؟

هیچکدام .

178- طهارت در اصطلاح شرع چیست ؟

از بین بردن علتهای بازدارنده نماز که شامل رفع حدث و نجاست می باشد .

179- طهارت معنوی چیست ؟

پاک بودن قلب از شرک و گناه  (انما المشرکون نجس)

180- حدث در اصطلاح فقه چیست ؟

موانع خواندن نماز را حدث گویند

181- با کدامیک از آبهای زیر رفع حدث درست نمی باشد ؟

آبی که بیشتز دو قله باشد و رنگ و بو و طعم آن تغییر کرده باشد .

182- کدام آب پاک نیست ؟

آبی که سگ و یا خنزیر از آن خورده باشد .

183- برای پاک شدن ظرفی که سگ در آن دهان برده چه باید گرد ؟

هفت بار با آب و خاک شسته می شود .

184- دباغی چیست ؟

پاک کردن پوست حیوانات حلال گوشت ازچربی و گوشت و مو برای استفاده کردن از آن .

185- از کدام ظرفها می توان استفاده نمود ؟

ظرفی که از پوست دباغی شده حیوانات حلال گوشت درست شده .

186- از این حدیث چه حکمی گرفته می شود ؟ ( ستر بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الخلاء ، ان یقول بسم اله . ) رواه البخاری و مسلم

ـ بسم الله گفتن قبل از قضای حاجت

187- در چه موقع مسواک زدن مکروه است ؟

هیچ کدام .

188- کدام گزینه جزء فطرت اسلامی است ؟

کوتاه نمودن موهای زاید بدن ، ختنه کردن ، کوتاه کردن سبیل ، کوتاه کردن ناخن .

189- حکم ختنه برای زن و مرد چیست ؟

برای مرد واجب ـ برای زن سنت است .

190- از این حدیث چه حکمی گرفته می شود ؟ (  خالفوا المشرکین ، وفروا اللحی و احفوا الشوارب )

تحریم تراشیدن ریش و تحریم بلند بودن سبیل

191- تعریف وضوء در شریعت چیست ؟

شستن چهار اعضای مشخص بدن با آب با شرایط خاص که عملی عبادی محسوب می گردد .

192- کدام گزینه جزء فرض وضوء نیست ؟

سه بار شستن .

193- کدام گزینه جزء سنتهای وضوء نیست ؟

اشاره با انگشت سبابه هنگام  دعای بعد از وضوء .

194- کدام گزینه وضوء را باطل نمی کند ؟

دست زدن به شرمگاه با حایل .

195- در چه مواقعی وضوء گرفتن سنت است ؟

هر دو مورد .

196- شروط مسح خف چیست ؟

بر طهارت پوشیده شود و محل فرض را بپوشاند و تمیز باشد .

197- کدامیک از گزینه ها مسح بر خفین را باطل نمی کند ؟

گذشت یک شبانه روز برای مسافر

198- حکم مسح بر عمامه چیست ؟

جایز است

199- کدام گزینه غسل را واجب می کند ؟

هردو گزینه

200- کدام غسل ها ، غسل سنت است ؟

هر دو گزینه .

201- غسل زدن میت چه نوع حکمی بر ما دارد ؟

واجب کفایی است .

202- تیمم چیست ؟

مسح دو دست و صورت با خاک پاک به طریق خاص .

203- مبطلات تیمم چیست ؟

هر دو مورد

204- آیه (..فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم .. ) مشروعیت چه حکمی را می رساند ؟

جواز تیمم

205- نجاسات چیست ؟

چیزهای پلیدی که شریعت به دوری نمودن از آنها دستور می دهد .

206- نجاست عینی چیست ؟

نجاستی که ذاتا نجس هستند و پاک نمی شوند .

207- ادرار بچه کوچک که غذایی جز شیر نمی خورد چه حکمی دارد ؟

اگر پسر باشد با پاشیدن آب بر روی محل ، تمیز می شود .

208- مذی چیست ؟ و حکم شرعی آن بگویید .

آب سفید و رقیق و لزجی است که قبل از جماع بدون شهوت خارج می شود و نجس است .

209- ودی چیست ؟ و حکم شرعی آن بگویید .

آب سفید و غلیظی است که بعد از ادرارخارج می شود نجس است .

210-  بعد از خروج ودی چه کاری باید انجام داد ؟

نجس است  ، محل را پاک شسته و غسل واجب نمی شود .

211- کمترین و بیشترین مدت حیض چقدر است ؟

برای کمتر و بیشتر آن حدی معینی وجود ندارد .

212- نفاس چیست ؟

به خون بعد از زایمان  گویند .

213- چه کارهایی بر حایض و نفسا حرام است ؟

جماع ، طلاق ، تلاوت قرآن

214- استحاضه چیست ؟

هیچکدام

215- در زمان استحاضه چه کارهایی بر زن حرام است ؟

هیچکدام

216- صلاة در لغت یعنی چه ؟

دعا

217- ارکان نماز را نام ببرید ؟

14 رکن

218- کدام مورد جزء مبطلات نماز است ؟

زن بالغ  ، الاغ و سگ سیاه  از جلو نمازدر صورتی که ستره نباشد .

219- اوقات ممنوعه نماز کدام هستند ؟

هنگام طلوع  و غروب خورشید .

220- نماز جماعت برای مردان چه حکمی دارد ؟

واجب

221- سجده شکرچه حکمی دارد ؟

سنت

222- حکم نماز جمعه چیست ؟

فرض عین

223- موقع استماع خطبه جمعه در مسجد ، چه چیزی ممنوع می باشد ؟

حرف زدن

224- برای میت  ، غسل چه حکمی دارد ؟

واجب

225- چه کسانی غسل و کفن ندارند ؟

شهید معرکه جنگ

226- کسی که پشت سر جماعت خودش به تنهایی برای نماز جماعت بایستد حکم نماز او چیست ؟

نمازش درست نیست

227- اجر شرکت در نماز جناره چیست ؟

به اندازه کوه احد

228- حد نصاب زکات طلا چیست ؟

20 مثقال (85 گرم)

229- حد نصاب زکات نقره چیست ؟

200 درهم

230- میزان پرداخت زکات طلا چقدر است ؟

دو نیم درصد

231- حد نصاب زکات گاو چقدر است ؟

30 راس

232- حد نصاب زکات گوسفند چه مقدار می باشد ؟

40 راس

233- حد نصاب زکات شتر چقدر می باشد ؟

5 نفر

234- طبق حدیث پیامبر دعای چه اشخاصی قبول می شود .

هر دو مورد .

235- وقت فضیلت برای پرداخت زکات فطر چه موقعی است ؟

بعد از فجر روز عید تا قبل از نماز عید .

236- گدام گزینه جزء مستحقین زکات می باشند ؟

فقرا ـ مساکین ـ جنگجویان اسلام ـ عاملین زکات .

237- زکات بر چه کسانی جایز نیست ؟

هر دو مورد .

238- کدام گزینه حزء مبطلات روزه است ؟

جماع در روز رمضان .

239- اعتکاف در چه روزهایی بیشتر تاکید شده است ؟

10 شب آخر رمضان

240- مبطلات اعتکاف کدامند ؟

هر دو گزینه .

241- حج در لغت یعنی چه ؟

قصد نمودن

242- روزه روز شک چیست و حکم آن چیست ؟

30 شعبان اگر رویت ماه مشکوک باشد و روزه آن روز حرام است .

243- ایام تشریق به چه روزهایی می گویند ؟

روز 11 و 12 و 13 ماه  ذی الحجه .

244- حکم روزه روزهای تشریق چیست ؟

حرام است

245- پیامبر می فرمایند : ( بهترین روزه بعد از رمضان روزه ماه ……… است) ؟

محرم

246- پیامبر می فرمایند : ( روزه  روز ……….. کفاره برای سال گذشته است ) ؟

عاشورا

247- پیامبر روزه کدام روزها را برابر با روزه یکسال دانسته اند ؟

6 روز شوال

248- حکم غسل احرام بستن به حج و عمره چیست ؟

سنت است

249- سعی در بین صفا و مروه چه حکمی دارد ؟

رکن است

250- حکم استفاده عطر برای شخص محرم چیست ؟

حرام

251- بر شخصی که قصد قربانی نمودن دارد چه چیزی بر او لازم است ؟

در دهه اول ذی الحجه ناخن و موی خود را کوتاه نکند تا اینکه قربانی خود را انجام دهد .

252- شتر در چه سنی مناسب قربانی است ؟

5 سال کامل داشته باشد

253- گاو در چه سنی مناسب قربانی می شود ؟

3 سال تمام

254- گوسفند در چه سالی مناسب قربانی می شود ؟

یک سال کامل داشته باشد .

255- در بدو تولد چه چیزهایی برای نوزاد سنت است ؟

اذان گفتن در گوش راست و اقامه در گوش چپ ـ تحنیک نمودن .

256- تحنیک چیست ؟ و حکم آن چیست ؟

خوراندن مزه خرما در بدو تولد به نوزاد تحنیک گویند سنت است .

257- سنتهای روز هفتم نوزاد چیست ؟

هر دو گزینه .

258- جهاد چیست ؟

به کار بردن نهایت توان و قدرت در جنگ با دشمن بخاطر رضای الله .

259- حکم جهاد چیست ؟

رکنی ازدین است .

260- غنیمت چیست ؟

اموالی که از کفار و مشرکین در جنگ بدست می آید .

261- غنیمت بر چه کسانی تقسیم می شود ؟

به پنج قسمت تقسیم می شود .

262- کدام اشخاص غنیمت به آنها نمی رسد ؟

تازه مسلمان شده .

263- فیء چیست ؟

اموالیکه از کفار بدون جنگ بدست می آید .

264- عقد ذمه چیست ؟

امان دادن به کافر اسیر شده بشرط پرداخت جزیه و پایبند بودن به قوانین اسلامی .

265- (البیعان بالخیار ما لم یتفرقا) این حدیث گویای چه حکمی است ؟

حق خیار مجلس یعنی تا زمانی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند اختیار فسخ معامله دارند .

266- در صورتی که عیبی در جنس مورد معامله باشد آیا خریدار حق فسخ دارد ؟

اگر اهل خبره رای دادند به اینکه با وجود عیب  از ارزش کالا کاسته شده ، حق فسخ دارد .

267- بیع عینه چیست و چه حکمی دارد ؟

فروشنده کالایی به قیمت معلوم وبا مدت معلوم بفروشد و بعد با قیمت پایین تر از خریدار بخرد ـ حرام

268- ربا یعنی چه ؟

عوض کردن دو کالای همجنسی که در وزن متفاوت هستند بدون عوض .

269- رهن یعنی چه ؟

وثیقه قرار دادن مالی در برابر قرض تا اینکه قرض را بر بگرداند .

270- کدام گزینه جزء شرایط رهن نیست ؟

رهن هم قیمت قرض باشد .

271- بیع سلم چیست و چه حکمی دارد ؟

پرداخت قیمت کالا با اوصاف معین قبل از دریافتش ( پیش فروش ) ـ جایزاست با شرایط خاص .

272- کفالت یعنی چه ؟

به عهده گرفتن حاضر نمودن شخص مدیون به مجلس حکم برای صاحب حق .

273- ضمانت چیست ؟

بر عهده گرفتن چیزی که بر دیگری واجب است ، مثل پرداخت دین .

274- چه کسی را محجور علیه می نامند ؟

 کسیکه از تصرف در مالش به مصلحت خودش ( بچه ) یا دیگران ( بدهکار) منع شده است .

275- بیع مضاربه چیست و چه حکمی دارد ؟

پرداخت سرمایه به شخص ماهر برای تجارت با تعیین سود بین طرفین ـ جایز .

276- اجاره چیست ؟

عقد و پیمان برای استفاده از منفعت مباح با مدت و مبلغ معین .

277- کدام گزینه جزء شرایط اجاره محسوب نمی شود ؟

باید صاحب زمین یا شئ مسلمان باشد .

278- کدام علت باعث فسخ قرار داد اجاره می گردد ؟

ازبین رفتن مال اجاره داده شده

279- حکم اجاره گرفتن  شخص ، برای اذان و امامت و حج و تعلیم قرآن چیست ؟

به هیچ وجه جایز نیست ومی توان از بیت المال برای آنها حقوقی تعیین کرد.

280- مزارعه چیست ؟

دادن زمین یا بذر به کسی که با آن کشت نماید با تعیین درصد سود  در بین طرفین .

281- مساقات چیست ؟

قرار داد آبیاری و نگهداری درخت ثمر دار به شرط تعیین قسمتی از ثمره آن برای آبیاری کننده .

282- کدام گزینه جزء شروط مساقات و مزارعه نمی باشد ؟

طرف قرار داد باید مسلمان باشد .

283- در قرار داد مزارعه و مساقات ، خرید وسایل کشاورزی به عهده چه کسی است ؟

بر عهده صاحب زمین .

284- اگر در قرار داد مساقاة و مزارعه ، محصولی بدست نیاید حقوق کشاورز عامل به عهده چه کسی است ؟

حقوقی ندارد .

285- شفعه چیست ؟

حق اولویت در خرید سهم شریک  شفعه گویند .

286- آیا صاحب شفعه ( شریک) حق انتخاب قسمتی از مال مورد معامله  (مال شریکی که فروشنده سهم خودش است)دارد ؟

خیر باید کل مال مورد فروش را بخرد .

287- غصب در لغت به چه معنا می باشد ؟

چیزی را با زور گرفتن .

288- تعریف غصب در شریعت چیست ؟

مسلط شدن بر حق دیگران بدون اینکه حقی در آن داشته باشد .

289- کدام مورد از صلحهای زیر جایز نیست ؟

صلح در برابر قطع نکردن دست سارق .

290- کدام گزینه مسابقه غیر شرعی محسوب می شود ؟

مسابقه ای که جایزه آن از میان تمام شرکت کننده گان جمع آوری شده باشد .

291- اگر مال عاریه ازبین برود چه کسی متحمل خسارت می شود ؟

شخص عاریه گیرنده .

292- کدام گزینه باعث اتمام زمان عاریه نمی شود ؟

در صورت عدم استفاده عاریه دهنده .

293- به چه زمینی ، زمین مرده می گویند ؟

زمینی که اصلاً صاحبی نداشته و ندارد  .

294- زمین مرده آباد شده متعلق به چه کسی می باشد ؟

متعلق به شخص آباد کننده .

295- جعاله چیست ؟

جایزه عمومی گذاشتن برای انجام کاری .

296- آیه ( .. وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ) 72 یوسف ـ مشروعیت چه چیزی را می رساند ؟

جعاله

297- لقطه چیست ؟

مال با ارزشی که در راه پیدا شود .

298- شیء گم شده چگونه به صاحب آن تحویل داده می شود ؟

بعد از بازگو کردن نشانه و علامت آن ، به او برگردانده می شود .

299- لقیط چیست ؟

بچه کوچکی که اصل و نسب او معلوم نباشد و از سر راه پیدا شود .

300- شروط کسی که بچه لقیط  به او تحویل می دهند چیست ؟

عاقل ، بالغ ، آزاد ، مسلمان ، عادل ، رشید .

301- وقف چیست ؟

نگه داشتن مالی برای اینکه نفع آن هزینه اعمال عبادی گردد .

302- درصورتی که اموال وقفی امکان انتفاع از آن نباشد بهتر است چه نوع تصرفی در آن صورت گیرد ؟

فروخته شود و مثل آن در جای دیگری خریداری شود .

303- کدام گزینه در مسئله وقف درست نیست ؟

وقف شیء مجهول اشکالی ندارد .

304- عطیه و هبه چیست ؟

بخشیدن مال ، توسط شخص جائزالتصرف به دیگری را هبه گویند .

305- کدام گزینه در هبه درست نیست ؟

فرزند هدیه خود را از پدر پس بگیرد .

306- وصیت چیست ؟

بخشیدن اموال بعد از مرگ وصیت گویند.

307- کدام وصیت باطل است ؟

بخشیدن همه مال در بیماری مرگ .

308- کدام گزینه بروصیت اولویت دارد ؟

پرداخت بدیهی و کفاره ها ی میت .

309- کدام وصیت باطل نیست ؟

وصیت برای ساخت مرکز دعوی خاص جوانان .

310- عتق رقبه چیست ؟

آزاد کردن برده و از بین رفتن مالکیت بر آن .

311- تدبیر چیست ؟

برده را مشروط به مرگ خود  آزاد کردن .

312- کدام گزینه در مورد برده مدبر درست نیست ؟

همبستر شدن با کنیز مدبر .

313- مکاتبه در قانون برده داری اسلام  چیست ؟

قرار داد پرداخت قیمت برده  ، توسط برده به آقایش مکاتبه گویند.

314- کدام گزینه در مورد مکاتبه برده درست نمی باشد ؟

اگر شخص دیگری پول مکاتبه را به آقای او بدهد ولای برده برای خودش می باشد .

315- ترکه چیست ؟

اموال نقدی و غیر نقدی که میت از خود بجای می گذارد .

316- کدام گزینه از ترکه میت هزینه نمی شود ؟

هزینه مراسم عزاداری .

317- در کدامیک از موارد زیر ازدواج  واجب می شود ؟

کسی که استطاعت مالی دارد و می ترسد دچار زنا شود .

318- از چه کسی نمی توان صراحتاً خواستگاری نمود ؟

زنی که در عده باشد.

319- کدامیک از موارد زیر جزء شروط ازدواج نیست ؟

حضور داماد هنگام عقد .

320- ازدواج با کدام زن درست است ؟

دختر همسر قبل از همبستر شدن با همسر.

321- صداق چیست ؟

مالی که شوهر بخاطر ازدواج  به زن می دهد .

322- حکم مهریه چیست ؟

واجب است .

323- ولیمه چیست ؟

غذایی که به مناسبت عروسی  می دهند.

324- حکم ولیمه دادن چیست ؟

سنت موکد است

325- در چه صورت استجابت دعوت ولیمه واجب می شود ؟

در صورتی دعوت کننده مسلمان باشد و منکراتی در مراسم او نباشد .

326- خلع چیست ؟

طلاقی که به پیشنهاد زن و با مبلغی که زن پرداخت می کند صورت گیرد خلع گویند .

327- طلاق چه اشخاصی صحصح نیست ؟

طلاق بچه ، دیوانه ، مست و کسی که شدیداً عصبانی باشد .

328- طلاق بدعی چیست ؟

زمانی که سه طلاق  را در زمان حیض یا نفاس و یا پاکی  که همبستر شده صورت گیرد .

329- نکاح در شرع به چه معنا می باشد ؟

عقد و پیمانی است که  مرد و زن را با همدیگر محرم می کند و شرعا می توانند با هم همبستر شوند .

330- پیامبر ، ازدواج با چه زنی تشویق نموده ؟

زنی که بسیار بچه دار شود .

331- کدام گزینه جزء حکمت ازدواج نیست ؟

کنترل ازدیاد نسل.

332- در چه صورتی ازدواج مکروه می شود ؟

در صورتی که توانایی جنسی نداشته باشد .

333- در انتخاب همسر کدام گزینه از اهمیت بالاتری برخوردار است ؟

دینداری .

334- چه نوع خواستگاری تحریم شده است ؟

خواستگاری بر خواستگاری برادر مسلمان .

335- با خواستگاری چه نوع محرمیتی ایجاد می شود ؟

مجرد وعده ازدواج است و هیچ نوع محرمیتی ایجاد نمی شود .

336- حکم  و حدود نگاه کردن به قصد ازدواج چیست ؟

سنت است و میتواند به دست و صورت دختر نگاه کند .

337- کدام گزینه شامل شروط ازدواج نیست ؟

زن و مرد باید آشنایی قبلی با هم داشته باشند .

338- کدام گروه زنان برای  همیشه نمی شود با آنها ازدواج نمود ؟

دختر دختر.

339- از این حدیث چه حکمی گرفته می شود ؟( ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)

بوجود آمدن محرمیت با شیر دادن .

340- ازدواج با کدام زنان حرام نمی باشد ؟

ازدواج شخصی که حج می کند بعد از اتمام مراسم حج .

341- ازدواج نمودن با زنی به قصد اینکه مهریه او پرداخت نکند چه حکمی دارد ؟

حرام  وباطل است .

342- حکم تعیین مهریه در زمان عقد چیست ؟

سنت است .

343- گدام گزینه شامل شروط مهریه نیست ؟

باید طلا یا نقره باشد .

344- این حدیث به چه چیزی تشویق می کند ؟ (من یمن المراة تسهیل امرها و قلة صداقها )

کم بودن مهریه.

345- کدام مورد جزء حقوق واجب زن نیست ؟

آخرین مدل و بهترین غذا باید در اختیار زن گذاشته شود .

346- کدام مورد جزء حقوق واجب مرد نیست ؟

شیر دادن به بچه  .

347- زنی که خلع کند آیا رجو ع می شود ؟

خیر

348- در چه صورت خلع برای زن مکروه نیست ؟

در صورتی که حقوق او از طرف شوهر ضایع می شود .

349- چه عملی باعث می شود وجوبا زن را طلاق داد ؟

زن مسلمانی که تارک الصلاة شود و اصلاح نگردد .

350- طلاق در شرع به چه معنا می باشد ؟

باز کردن پیمان و عقد ازدواج  را طلاق گوین .

351- چرا طلاق دادن به دست مرد است ؟

چون الله این حکم را نموده و مرد مسئول پرداخت هزینه های زندگی می باشد .

352- کدام الفاظ جزء الفاظ صریح طلاق نمی باشند ؟

برو خانه پدرت .

353- طلاق سنی چیست ؟

طلاقی که شرایط آن طبق سنت و شریعت اسلام باشدو در پاکی بدون همخوابی صوررت گیرد .

354- حکم طلاق بدعی چیست ؟

حرام .

355- رجعه چیست ؟

برگشت مرد از طلاق  قبل از اتمام سه پاکی زن و بشرط اینکه زن سه طلاقه نشده باشد  بدون عقد جدید .

356- حکمت از وجود رجعت چیست ؟

فرصت دادن به مرد در انصراف از طلاق و جلو گیری از متلاشی شدن خانواده .

357- در چه ازدواجی رجعت وجود دارد ؟

زنی که درعده طلاق اول یا دوم باشد .

358- رجعت با چه چیزی صورت می گیرد ؟

هر دو گزینه .

359- کدام گزینه جزء شرایط رجعت نیست ؟

رضایت زن و ولی او .

360- ایلاء چیست ؟

قسم خوردن مرد برای خود داری از همخوابی با همسرش برای بیشتر از مدت چهار ماه .

361- حکم ایلاء در شرع چیست ؟

حرام ،و اگر بعد از چهار ماه رجوع نکرد دیگر حق رجوع ندارد .

362- کدام مورد جزء شروط ایلاء نیست ؟

قسم  به ازدواج دوم یاد نماید .

363- ایلاء چه کسانی باطل است ؟

مجنون و کسی که به هوش نباشد .

364- ظهار چیست ؟

تشبیه کردن زن به یکی از محارم خود

365- حکم شرعی ظهار چیست ؟

حرام

366- به ترتیب کفاره ظهار چیست ؟

آزاد کردن برده ـ روزه دوماه پشت سر هم ـ 60 مسکین غذا دادن .

367- لعان چیست ؟

گواهی همراه با لعنت از طرف شوهر و غضب از طرف زن که جایگزین حد تهمت و حد زنا می شود .

368- کدام گزینه شامل شروط لعان نمی باشد ؟

زن ، مرد را در ادعایش تکذیب نکند .

369- کدام مورد بعد از لعان صورت نمی گیرد ؟

بچه به مرد تعلق می گیرد .

370- در چه زمانی زن در عده می نشیند ؟

هر دو مورد .

371- عده چیست ؟

مدت زمان معین که زن برای پاک شدن رحم و به خاطر فرمان الله ازازدواج و مقدمات ازدواج خود داری  می کند .

372- کدام گزینه نمی تواند جزء حکمت عده باشد ؟

فرصتی است که زن می تواند به شوهر خود بر نگردد .

373- کدام گزینه درست نیست ؟

زنی که حیض نمی شود عده ای ندارد .

374- کدام گزینه برای زن عده دار درست نیست ؟

خود را به خواستگار عرضه کند .

375- کدام گزینه در مورد زن حامله مطلقه بائن صدق نمی کند ؟

می تواند در انظار مردم بیگانه هویدا شود .

376- طلاق بائن چیست ؟

طلاقی است که شوهر نمی تواند به زن خود رجعت بکند .

377- چند نوع طلاق بائن وجود دارد ؟

دو نوع : صغری و کبری

378- طلاق بائن صغری چیست ؟

طلاقی اول و یا  دومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی شود و می شود مجددا عقد کرد .

379- طلاق بائن کبری چیست ؟

طلاقی است که مرد بعد از آن نمی تواند با زن ازدواج نماید مگر بعد از شوهر گرفتن زن .

380- حکم زینت و آرایش نمودن برای زن عده دار چیست ؟

حرام است .

381- رضاع چیست ؟

به هر نحوی بچه در سن زیر دو سال ازشیری که به علت حاملگی درست شده بخورد  رضاع  گفته می شود.

382- با رضاع چه مسئله ای پدید می آید ؟

محرمیت .

383- کدام گزینه جزء شروط رضاع  است ؟

در سن 2 سالگی به پایین تر باشد .

384- نسب از شیرخواری  چگونه ثابت می شود ؟

با گواهی زن شیر دهنده که به صداقت معروف باشد .

385- حضانت چیست ؟

سرپرستی و حفظ و تربیت بچه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد .

386- در صورت جدایی پدر و مادر ، اولویت برای حضانت با چه کسی می باشد ؟

مادر تا زمانی که ازدواج نکند .

387- سرپرست باید چه شرایطی داشته باشد ؟

مسلمان ، عاقل ، امانتدار ، و پاکدامن ، دچار بیماری مسری نباشد .

388- بعد از تمام شدن دوره حضانت فرزند به چه کسی واگذار می شود ؟

به پسر اختیار داده می شود و دختر به پدر واگذار می شود .

389- درچه سنی دوره حضانت تمام می شود ؟

7 سالگی

390- هزینه سرپرستی فرزند به عهده چه کسی است ؟

اگر فرزند مال و ثروت داشته باشد از اموال او هزینه می شود و در غیر اینصورت ولی او پرداخت می کند .

391- نفقه بر چه کسانی واجب است ؟

هر دو مورد .

392- جنایت در اصطلاح فقهی چیست ؟

تعدی و تجاوز بر بدن

393- قتل عمد چه نوع قتلی است ؟

کشتن شخص بیگناه با نیت قبلی و آلت کشنده .

394- جزای قتل عمد چیست ؟

صاحبان  خون بین قصاص و گرفتن دیه و بخشیدن مخیر هستند .

395- حکم اخروی قتل عمد چیست ؟

اگر توبه نکند در عذاب دردناکی بسر خواهد برد . (آیه 93 نساء)

396- از چه کسانی قصاص گرفته نمی شود ؟

غیر بالغ ـ حامله ـ دیوانه

397- قتل چه اشخاصی موجب قصاص نمی شود ؟

کافر ، زنا کار متاهل ، قتل فرزند توسط پدر .

398- حکم قصاص چگونه اجرا می شود ؟

ولی مقتول اختیار دارد بین اینکه قاتل بطریق کشته شدن مقتول  ، و یا به رای حاکم ، قصاص شود .

399- قتل شبه عمد چه نوع قتلی است ؟

ضربه زدن شخص با نیت قبلی بدون آلت کشنده .

400- چه احکامی بر قاتل شبه عمد مترتب می شود ؟

کفاره و دیه مغلظه

401- کفاره قتل شبه عمد چیست ؟

آزاد کردن برده و در صورت عدم استطاعت روزه دو ماه پی در پی .

402- دیه مغلظه چیست ؟

پرداخت 100 شتر و برعهده بستگان قاتل در مدت سه سال.

403- قتل خطا به چه نوع قتلی می گویند ؟

بدون نیت اما با آلت کشنده

404- کدا م مورد  قتل خطا محسوب می شود ؟

در موقع شکار یا تمرین تیر اندازی گلوله ای به شخصی اصابت کند .

405- جریمه قتل خطا چیست ؟

پرداخت کفاره و دیه

406- کفاره قتل خطا چیست ؟

آزاد نمودن برده و اگر نتوانست روزه دوماه پشت سرهم

407- دیه قتل خطا چیست ؟

پرداخت 5 شتر

408- دیه چیست ؟

مالی که از مجرم برای شخص مجروح و یا صاحبان خون گرفته می شود .

409- حکم دیه چیست ؟

واجب

410- دیه زن آزاد چیست ؟

نصف مرد آزاد .

411- اگر کسی در ازدحام جمعیت کشته شود دیه او بر چه کسی است ؟

بر عهده حکومت و بیت المال

412- حد چیست ؟

عقوبت معین ، برای جرم معین  ، که حکم الله است و برای جلو گیری از فساد اجرا می شود .

413- کدام گزینه نمی تواند جزء حکمت مشروعیت حدود باشد ؟

اجرای حکم موجب طرد مجرم از جامعه می گردد.

414- حکم اجرای حدود چیست و آیا می شود حدود را بخشید ؟

اجرای حدود واجب است و عفو آن حرام است .

415- حدود در چه مکانی و توسط چه کسی اجرا می شود ؟

در هر مکانی جز مسجد و توسط ولی امر مسلمین یا نائب او اجرا می گردد .

416- زنا چیست ؟

همبستر شدن با زن  نامحرم وغیر مملوک  زنا گویند .

417- به چه کسی محصن می گویند ؟

شخصی که با همسر شرعی و بالغ و عاقل ازدواج و همبستر شده باشد .

418- حد زناکار محصن چیست ؟

سنگ سار می شود تا اینکه کشته شود یا اینکه فرار کند .

419- حد زناکار غیر محصن چیست ؟

100 ضربه شلاق و یکسال تبعید .

420- حد زنا برای برده چیست ؟

برده زن و یا مرد باشد محصن و غیر محصن باشد ، 50 ضربه شلاق است

421- چگونه زنا ثابت می شود ؟

چهار بار اقرار صریح فاعل یا مفعول و یا چهار شاهد مرد

422- کدام گزینه جزء شرایط شاهد ین زنا نیست ؟

شاهد کافر و یا مسلمان بودن او مهم نیست.

423- قذف چیست ؟

به ناحق تهمت  زنا و لواط به شخص زدن بدون شاهد و دلیل .

424- قذف چه کسی واجب است ؟

قذف زن بتوسط شوهر در صورتی که زن خود را در حال زنا کردن ببیند و از او فرزندی متولد شود .

425- قذف چه حکمی دارد ؟

حرام است .

426- حد تعمت ناروا چیست ؟

80 ضربه شلاق و عدم قبولی شهادت و گواهی آن شخص

427- حد قذف بر چه کسانی اجرا نمی شود ؟

پدر ومادر ـ کسی که از عقوبت آن خبر ندارد .

428- تهمت زدن به چه کسانی موجب اجرای حد نمی شود ؟

تهمت به برده و دیوانه و غیر بالغ و شخص مجرد

429- خمر چیست ؟

هر چیزی که مست کننده و مخل عقل باشد خمر گویند .

430- حد نوشیدن خمر چیست ؟

بنا به تشخیص قاضی بین 40 تا 80 ضربه شلاق

431- شروط کسی که بر او حد نوشیدن خمر اجرا می شود چیست ؟

مسلمان ،بالغ و غیر مکره .

432- حد جرم راه زنی چیست ؟

برحسب نوع راهزنی : اعدام و به دارآویختن راه زن یا قطع یکدست و یک پا بصورت خلاف همدیگر و یا تبعید می باشد .

433- توبه چه راه زنی  پذیرفته می شود ؟

راهزنی که  قتل مرتکب نشده یا صاحب خون او را ببخشد قبل از دستگیری .

434- به چه کسی مرتد می گویند ؟

شخصی که به اختیار خود در عمل یا عقیده و گفتار ، از اسلام بربگردد .

435- حد و حکم شخص مرتد چیست ؟

بعد ازینکه از او توبه خواستند و او بر عمل خود ماند کشته می شود .

436- مجری حد مرتد چه کسی است ؟

امام یا جانشین امام برای اینکه حقوق الله است و باید ولی امر مسلمین آن حد را اجرا کند .

437- نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده ، فکر و عمل مرتدین دادر چه حکمی بر او اجرا می شود ؟

تا زمانی که بالغ نشده است کشته نمی شود .

438- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب نمی شود ؟

مسخره نمودن امام و رهبر مملکت .

439- مرتدین بعد از مرگ چه حکمی بر آنها مترتب می شود ؟

هر دو مورد .

440- قسم  ( أیمان) چیست ؟

تاکید کردن بر چیزی با یاد اسم یا صفت الله ، قسم گویند .

441- قسم لغو چیست ؟

قسمی که  عادتا در کلام اشخاص  وجود دارد .

442- قسم غموس چیست و حکم و کفاره آن کدام است ؟

قسم دروغ برای گرفتن حق دیگران . کفاره ای ندارد ، از گناهان کبیره است و باید توبه شود .

443- کدام غذا حرام است ؟

هردو مورد.

444- کدام حیوانات حرام گوشت نبیستند ؟

الاغ وحشی (گور خر)

445- کدام حیوان گوشت ان حرام است ؟

الاغ اهلی

446- اصل در طعام و خوراک بر حلال  یا حرام است ؟

اصل همه غذاها حلال است  مگر طعامی که با دلیل شرعی حرام شود

447- صید دریایی که کافر آن را صید کرده چه حکمی دارد ؟

حلال است

448- از این حدیث چه حکمی گرفته می شود ؟ ( هو الطهور ماوءه و الحل میتته) دریا

آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار آن حلال است .

449- مردار کدام حیوان حلال است ؟

ملخ و ماهی

450- حیوانی که توسط مشرکی ذبح شود چه حکمی دارد ؟

حرام است

451- حیوانی که به خاطر احترام قبر شیخ و یا سید ویا امامی ذبح شود چه حکمی دارد ؟

حرام است

452- منخنقه چه نوع حیوانی است ؟ و حکم آن چیست ؟

حیوانی که بر اثر خفگی کشته شده باشد . حرام است .

453- به چه نوع حیوانی موقوذه می گویند ؟ و حکم آن چیست ؟

حیوانی که بر اثر ضربه سنگین مرده باشد . حرام است .

454- متردیه به چه نوع حیوانی گفته می شود ؟ حکم آن چیست ؟

حیوانی که از مکان بلندی پرت شود و بمیرد . حرام است .

455- نطیحه به چه نوع حیوانی گفته می شود و حکم آن چیست ؟

حیوانی که توسط حیوان دیگری کشته شده باشد و حرام است .

456- گوشت حیوان زنده ای که از آن جدا شده چه حکمی دارد ؟

حرام است .

457- صید در چه حالتی حرام است ؟

در حالت حرام

458- صید و شکار سگ شکار چه حمکی دارد ؟

حلال است .

459- در چه صورتی شکار حیوان درنده درست است ؟

هردو مورد

460- حیوانی صید شده درحالی که زخمی باشد آیا ذبح می شود یا نه ؟

ذبح می شود و حلال است .

461- اگر قاضی در حکم دادن مرتکب اشتباه شود چه حکمی براو اجرا می شود ؟

اگر سهل انگاری نکند گناهی بر او مترتب نمی شود .

462- چه کارهایی در هنگام قضاوت حرام است ؟

حکم دادن در حال عصبانیت و قبول هدیه قبل از صدور حکم .

463- گواهی دادن در فقه به چه معناست ؟

شهادت دادن بر وجود حقی برای  کسی در مجلس قضاوت .

464- حکم شهادت چیست ؟

فرض کفایه

465- زمانی که ادای شهادت قبول کنیم گواهی دادن ما چه حکمی را به خود می گیرد ؟

فرض عیتن می شود .

466- شروط شاهد و گواه چیست ؟

هر دو گزینه

467- شهادت چه کسانی مورد قبول نیست ؟

هر دو گزینه

468- حکم اجرت گرفتن برای شهادت دان چیست ؟

جایز نیست

469- برای اثبات زناو لواط وجود چند شاهد لازم است ؟

چهار مرد

470- برای اثبات سرقت و تهمت و طلاق و ازدواج چند نفر گواه لازم است ؟

دو شاهد مرد

471- برای معامله اجاره و رهن چند شاهد لازم دارد ؟

دو مرد یا یک مرد و دو زن

351- چرا طلاق دادن به دست مرد است ؟

چون الله این حکم را نموده و مرد مسئول پرداخت هزینه های زندگی می باشد .

چون قدرت مرد بیشتر است .

طلاق بدست زن است نه مرد .

352- کدام الفاظ جزء الفاظ صریح طلاق نمی باشند ؟

طلاق داده شده ای

تو طلاق هستی

برو خانه پدرت .

353- طلاق سنی چیست ؟

طلاقی که شرایط آن طبق سنت و شریعت اسلام باشدو در پاکی بدون همخوابی صوررت گیرد .

طلاقی که اسلام به آن تشویق کند .

طلاقی که در روز جعه صورت گیرد .

354- حکم طلاق بدعی چیست ؟

حرام .

مکروه .

مباح .

355- رجعه چیست ؟

برگشت مرد از طلاق  قبل از اتمام سه پاکی زن و بشرط اینکه زن سه طلاقه نشده باشد  بدون عقد جدید .

برگشت مرد بعد از طلاق سوم .

برگشت بعد از مسافرت .

356- حکمت از وجود رجعت چیست ؟

فرصت دادن به مرد در انصراف از طلاق و جلو گیری از متلاشی شدن خانواده .

فرصت دادن به مرد برای طلاق دوباره .

فرصتی برای زن برای طلاق گرفتن .

357- در چه ازدواجی رجعت وجود دارد ؟

زنی که درعده طلاق اول یا دوم باشد .

زنی که سه طلاقه شده باشد .

زنی که عقد شده و دخول صورت نگرفته .

358- رجعت با چه چیزی صورت می گیرد ؟

 با همخوابی .

با گفتن : زن خود را نگه می دارم .

هر دو گزینه .

359- کدام گزینه جزء شرایط رجعت نیست ؟

رضایت زن و ولی او .

در زمان عده طلاق غیر بائن زن  ومرد از همدیگر ارث می برند .

مهلت رجعت با تمام شدن سه پاکی تمام می شود .

360- ایلاء چیست ؟

قسم خوردن مرد برای خود داری از همخوابی با همسرش برای بیشتر از مدت چهار ماه .

قسم خوردن برای ازدواج با شخصی .

سه طلاق را به یک مرتبه گفتن .

361- حکم ایلاء در شرع چیست ؟

حرام ،و اگر بعد از چهار ماه رجوع نکرد دیگر حق رجوع ندارد .

جایز

مکروه

362- کدام مورد جزء شروط ایلاء نیست ؟

قسم  به ازدواج دوم یاد نماید .

مرد قادر به همخوابی باشد و عذری نداشته باشد .

قسم به ترک همبستر شدن برای بیشتر از چهار ماه یاد نماید .

363- ایلاء چه کسانی باطل است ؟

مجنون و کسی که به هوش نباشد .

برده

هیچکدام

364- ظهار چیست ؟

تشبیه کردن زن به یکی از محارم خود

قسم یاد نمودن به همبستر نشدن با همسر .

هردو مورد .

365- حکم شرعی ظهار چیست ؟

حرام

مکروه

مباح

366- به ترتیب کفاره ظهار چیست ؟

آزاد کردن برده ـ روزه دوماه پشت سر هم ـ 60 مسکین غذا دادن .

دو ماه روزه پشت سر هم ـ آزادی برده ـ 60 مسکین غذا دادن .

60 مسکین غذا دادن ـ دو ماه پشت سر هم  روزه گرفتن ـ آزاد کردن برده .

367- لعان چیست ؟

گواهی همراه با لعنت از طرف شوهر و غضب از طرف زن که جایگزین حد تهمت و حد زنا می شود .

گواهی همراه با لعن برای تبرئه شدن از حد سرقت.

گواهی همراه با لعن برای تبرئه شدن از حد راه زنی .

368- کدام گزینه شامل شروط لعان نمی باشد ؟

زن ، مرد را در ادعایش تکذیب نکند .

لعان در بین دو مرد و زن بالغ صورت می گیرد.

لعان باید در برابر  قاضی و حاکم صورت بگیرد .

369- کدام مورد بعد از لعان صورت نمی گیرد ؟

بچه به مرد تعلق می گیرد .

حد تهمت از مرد ساقط می شود .

زن اگر لعان نکند حد زنا بر او واجب می شود .

370- در چه زمانی زن در عده می نشیند ؟

بعد از وفات شوهر

بعد از طلاق شوهر .

هر دو مورد .

371- عده چیست ؟

مدت زمان معین که زن برای پاک شدن رحم و به خاطر فرمان الله ازازدواج و مقدمات ازدواج خود داری  می کند .

مدت زمانی است زن فقط با اذن ولی می تواند شوهر کند.

هیچکدام .

372- کدام گزینه نمی تواند جزء حکمت عده باشد ؟

فرصتی است که زن می تواند به شوهر خود بر نگردد .

فرصتی است که مرد می تواند به همسر خود بد.ن عقد مجدد بر بگردد .

پاک شدن رحم بخاطر نسلها مختلط نشود .

373- کدام گزینه درست نیست ؟

زنی که حیض نمی شود عده ای ندارد .

عده زن حامله با وضع حمل او می باشد .

زنی که قبل از همبستر شدن شوهرش فوت کند چهار وماه و ده روز می باشد .

374- کدام گزینه برای زن عده دار درست نیست ؟

خود را به خواستگار عرضه کند .

در زمان عده ماندن او در خانه همسر واجب است .

در زمان عده هزینه زندگی زن به عهده شوهر است .

375- کدام گزینه در مورد زن حامله مطلقه بائن صدق نمی کند ؟

می تواند در انظار مردم بیگانه هویدا شود .

باید در خانه شوهر خود سکنی گزیند .

نفقه او بر شوهر است .

376- طلاق بائن چیست ؟

طلاقی است که شوهر نمی تواند به زن خود رجعت بکند .

طلاقی است که شوهر می تواند به زن خود رجعت بکند .

طلاقی است که بعد از دخول صورت می گیرد.

377- چند نوع طلاق بائن وجود دارد ؟

دو نوع : صغری و کبری

یک نوع

هیچکدام

378- طلاق بائن صغری چیست ؟

طلاقی اول و یا  دومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی شود و می شود مجددا عقد کرد .

 طلاق سومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی شود.

طلاق سومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت می شود.

379- طلاق بائن کبری چیست ؟

طلاقی است که مرد بعد از آن نمی تواند با زن ازدواج نماید مگر بعد از شوهر گرفتن زن .

طلاقی اول و یا  دومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی شود و باید مجددا عقد شود .

 طلاق سومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت می شود.

380- حکم زینت و آرایش نمودن برای زن عده دار چیست ؟

حرام است .

مباح است .

مکروه است .

381- رضاع چیست ؟

به هر نحوی بچه در سن زیر دو سال ازشیری که به علت حاملگی درست شده بخورد  رضاع  گفته می شود.

بچه ازشیری که به علت حاملگی درست شده در سن بالای دو سال بخورد  رضاع  گفته می شود.

سن شیر خوارگی بچه رضاع است .

382- با رضاع چه مسئله ای پدید می آید ؟

محرمیت .

قطع نسب .

هیچکدام .

383- کدام گزینه جزء شروط رضاع  است ؟

در سن 2 سالگی به پایین تر باشد .

با رضایت مادر نوزاد باشد .

هر دو مورد.

384- نسب از شیرخواری  چگونه ثابت می شود ؟

با گواهی یک زن غیر از زن شیر دهنده .

با گواهی دو مرد .

با گواهی زن شیر دهنده که به صداقت معروف باشد .

385- حضانت چیست ؟

سرپرستی و حفظ و تربیت بچه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد .

امانتداری از اموال یتیم .

شیر دادن به بچه دیگران .

386- در صورت جدایی پدر و مادر ، اولویت برای حضانت با چه کسی می باشد ؟

مادر تا زمانی که ازدواج نکند .

انتخاب با فرزند است.

پدر

387- سرپرست باید چه شرایطی داشته باشد ؟

مسلمان ، عاقل ، امانتدار ، و پاکدامن ، دچار بیماری مسری نباشد .

بستگان درجه اول باشد .

فقط عاقل باشد .

388- بعد از تمام شدن دوره حضانت فرزند به چه کسی واگذار می شود ؟

به پسر اختیار داده می شود و دختر به پدر واگذار می شود .

به پدرواگذار می شود.

به مادر واگذار می شود.

389- درچه سنی دوره حضانت تمام می شود ؟

7 سالگی

5 سالگی

9 سالگی

390- هزینه سرپرستی فرزند به عهده چه کسی است ؟

اگر فرزند مال و ثروت داشته باشد از اموال او هزینه می شود و در غیر اینصورت ولی او پرداخت می کند .

به عهده کسی که حضانت او را دارد.

برعهده پدر.

391- نفقه بر چه کسانی واجب است ؟

نفقه پدر مستطیع بر فرزند

نفقه فرزند مستطیع بر پدر و نفقه زن بر شوهر .

هر دو مورد .

392- جنایت در اصطلاح فقهی چیست ؟

تعدی و تجاوز بر بدن

مرتکب خطا شدن .

تعدی بر اموال .

393- قتل عمد چه نوع قتلی است ؟

کشتن شخص بیگناه با نیت قبلی و آلت کشنده .

کشتن شخص گنهکار بدون اذن قاضی

کشتن کسی بدون نیت .

394- جزای قتل عمد چیست ؟

صاحبان  خون بین قصاص و گرفتن دیه و بخشیدن مخیر هستند .

قصاص شود .

پرداخت دیه .

395- حکم اخروی قتل عمد چیست ؟

اگر توبه نکند در عذاب دردناکی بسر خواهد برد . (آیه 93 نساء)

در جهنم ماندگار می شود .

هیچکدام

396- از چه کسانی قصاص گرفته نمی شود ؟

غیر بالغ ـ حامله ـ دیوانه

زن ـ مست

کافر ذمی .

397- قتل چه اشخاصی موجب قصاص نمی شود ؟

کافر ، زنا کار متاهل ، قتل فرزند توسط پدر .

دیوانه ، زناکار غیر محصن ،

شخصی که در حال جان دادن است .

398- حکم قصاص چگونه اجرا می شود ؟

ولی مقتول اختیار دارد بین اینکه قاتل بطریق کشته شدن مقتول  ، و یا به رای حاکم ، قصاص شود .

حلق آویز می شود .

رای حاکم اجرا می شود .

399- قتل شبه عمد چه نوع قتلی است ؟

ضربه زدن شخص با نیت قبلی بدون آلت کشنده .

ضربه زدن بدون نیت قبلی و با آلت کشنده .

کشتن برای دفاع از حق

400- چه احکامی بر قاتل شبه عمد مترتب می شود ؟

کفاره و دیه مغلظه

قصاص

دیه

401- کفاره قتل شبه عمد چیست ؟

آزاد کردن برده و در صورت عدم استطاعت روزه دو ماه پی در پی .

دو ماه روزه پی در پی  و یا غذای 60 مسکین

دوماه روزه بدون ترتیب.

402- دیه مغلظه چیست ؟

پرداخت 100 شتر و برعهده بستگان قاتل در مدت سه سال.

پرداخت 100 شتر به عهده خود قاتل در مدت چهار سال .

پرداخت 30 شتر در مدت چهار سال و برعهده خویشاوندان قاتل است .

403- قتل خطا به چه نوع قتلی می گویند ؟

بدون نیت اما با آلت کشنده

کشتن شخصی با نیت قبلی

هر دو مورد

404- کدا م مورد  قتل خطا محسوب می شود ؟

در موقع شکار یا تمرین تیر اندازی گلوله ای به شخصی اصابت کند .

قرار دادن شخصی در محل حیوانات درنده و سمی .

به قصد مزاح شخصی در آب هل دادن .

405- جریمه قتل خطا چیست ؟

پرداخت کفاره و دیه

فقط پرداخت دیه

کفاره

406- کفاره قتل خطا چیست ؟

آزاد نمودن برده و اگر نتوانست روزه دوماه پشت سرهم

آزاد نمودن برده

روزه دوماه پشت سرهم

407- دیه قتل خطا چیست ؟

پرداخت 5 شتر

پرداخت 100 شتر

پرداخت 10 شتر

408- دیه چیست ؟

مالی که از مجرم برای شخص مجروح و یا صاحبان خون گرفته می شود .

مالی که از مجرم گرفته می شود و به بیت المال واریز می گردد .

مالی است که در برابر آزادی ، مجرم   پرداخت می کند .

409- حکم دیه چیست ؟

واجب

سنت

مباح

410- دیه زن آزاد چیست ؟

نصف مرد آزاد .

مثل دیه مرد آزاد.

ربع دیه مرد آزاد.

411- اگر کسی در ازدحام جمعیت کشته شود دیه او بر چه کسی است ؟

بر عهده حکومت و بیت المال

بر تمام جمعیت حاضر تقیم می شود .

دیه ای ندارد .

412- حد چیست ؟

عقوبت معین ، برای جرم معین  ، که حکم الله است و برای جلو گیری از فساد اجرا می شود .

عقوبتی است برای تنبیه مجرمین زیر سن تکلیف .

عقوبتی است بجای پرداخت دیه .

413- کدام گزینه نمی تواند جزء حکمت مشروعیت حدود باشد ؟

اجرای حکم موجب طرد مجرم از جامعه می گردد.

اجرای حدود موجب کفاره گناه مجرمین می شود .

اجرای حد موجب آرامش و امنیت جامعه می گردد.

414- حکم اجرای حدود چیست و آیا می شود حدود را بخشید ؟

اجرای حدود واجب است و عفو آن حرام است .

اجرای حدود سنت است و عفو آن مکروه است .

اجرای حدود واجب است و عفو ان مکروه می باشد .

415- حدود در چه مکانی و توسط چه کسی اجرا می شود ؟

در هر مکانی جز مسجد و توسط ولی امر مسلمین یا نائب او اجرا می گردد .

در مسجد توسط امیر یا نایب او اجرا می شود .

در هر مکانی توسط مسلمان عادل اجرا می شود .

416- زنا چیست ؟

همبستر شدن با زن  نامحرم وغیر مملوک  زنا گویند .

خلوت با زن بیگانه  زنا گویند .

همبستر شدن بازن در دوران عقد .

417- به چه کسی محصن می گویند ؟

شخصی که با همسر شرعی و بالغ و عاقل ازدواج و همبستر شده باشد .

ازدواج کرده باشد .

دارای همسر باشد .

418- حد زناکار محصن چیست ؟

سنگ سار می شود تا اینکه کشته شود یا اینکه فرار کند .

برای چند لحظه سنگ سار می شود .

100 ضربه شلاق .

419- حد زناکار غیر محصن چیست ؟

100 ضربه شلاق و یکسال تبعید .

سنگ سار می شود .

تبعید می شود .

420- حد زنا برای برده چیست ؟

برده زن و یا مرد باشد محصن و غیر محصن باشد ، 50 ضربه شلاق است

100 ضربه شلاق

یکسال تبعید .

421- چگونه زنا ثابت می شود ؟

چهار بار اقرار صریح فاعل یا مفعول و یا چهار شاهد مرد

دو بار اقرار صریح و یا دو شاهد ورد

هیچکدام.

422- کدام گزینه جزء شرایط شاهد ین زنا نیست ؟

شاهد کافر و یا مسلمان بودن او مهم نیست.

شاهدین باید دخول آلت مرد را در آلت زن ببینند .

شاهد باید حتما مرد باشد .

423- قذف چیست ؟

به ناحق تهمت  زنا و لواط به شخص زدن بدون شاهد و دلیل .

کتک زدن و ناسزا گویی .

ازبین بردن اموال و دارایی مردم .

424- قذف چه کسی واجب است ؟

قذف زن بتوسط شوهر در صورتی که زن خود را در حال زنا کردن ببیند و از او فرزندی متولد شود .

هر شخصی که عمل فحشایی را ببیند اگر هم شاهدی ندارد .

یکی از طرف فحشا که خو اعتراف می کند طرف مقابل خود را هم معرفی کند .

425- قذف چه حکمی دارد ؟

حرام است .

مکروه است.

مباح است .

426- حد تعمت ناروا چیست ؟

80 ضربه شلاق و عدم قبولی شهادت و گواهی آن شخص

40 ضربه شلاق .

تبعید برای مدت دو سال .

427- حد قذف بر چه کسانی اجرا نمی شود ؟

پدر ومادر ـ کسی که از عقوبت آن خبر ندارد .

بچه و دیوانه .

هر دو گزینه .

428- تهمت زدن به چه کسانی موجب اجرای حد نمی شود ؟

تهمت به برده و دیوانه و غیر بالغ و شخص مجرد

تهمت به پدر ومادر .

تهمت به شخص بیگانه و نا شناس .

429- خمر چیست ؟

هر چیزی که مست کننده و مخل عقل باشد خمر گویند .

مواد مخدر .

چیزی که با خودن زیاد آن مست کننده باشد .

430- حد نوشیدن خمر چیست ؟

بنا به تشخیص قاضی بین 40 تا 80 ضربه شلاق

40 ضربه

80 ضربه

431- شروط کسی که بر او حد نوشیدن خمر اجرا می شود چیست ؟

مسلمان ،بالغ و غیر مکره .

کافر ، بالغ و غیر مکره .

مرد باشد ، بالغ ، غیر مکره .

432- حد جرم راه زنی چیست ؟

برحسب نوع راهزنی : اعدام و به دارآویختن راه زن یا قطع یکدست و یک پا بصورت خلاف همدیگر و یا تبعید می باشد .

اعدام می شود.

تبعید می شود .

433- توبه چه راه زنی  پذیرفته می شود ؟

راهزنی که  قتل مرتکب نشده یا صاحب خون او را ببخشد قبل از دستگیری .

راهزنی که  قتل مرتکب نشده یا صاحب خون او را ببخشد بعد از دستگیری .

راهزنی که اگر هم مرتکب قتل شده باشد قبل از دستگیری  توبه کند بخشیده می شود .

434- به چه کسی مرتد می گویند ؟

شخصی که به اختیار خود در عمل یا عقیده و گفتار ، از اسلام بربگردد .

شخصی که به اختیار خود فقط در عمل ، از اسلام بربگردد .

شخصی که قبلا کافر بوده و مسلمان شده  مرتد گویند .

435- حد و حکم شخص مرتد چیست ؟

بعد ازینکه از او توبه خواستند و او بر عمل خود ماند کشته می شود .

حبس می شود تا زمانی که از عقیده  خود بر بگردد .

فورا کشته می شود .

436- مجری حد مرتد چه کسی است ؟

امام یا جانشین امام برای اینکه حقوق الله است و باید ولی امر مسلمین آن حد را اجرا کند .

امام مسجد می تواند این حد را اجرا کند.

هر مسلمانی می تواند این حد را اجرا کند .

437- نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده ، فکر و عمل مرتدین دادر چه حکمی بر او اجرا می شود ؟

تا زمانی که بالغ نشده است کشته نمی شود .

100 ضربه شلاق

تبعید می شود .

438- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب نمی شود ؟

خروج از شریعت اسلام مثل غلاة صوفی ها که نماز و زوره و عبادت را کنار می گذارند .

مسخره و توهین به الله (العیاذ بالله).

مسخره نمودن امام و رهبر مملکت .

439- مرتدین بعد از مرگ چه حکمی بر آنها مترتب می شود ؟

غسل داده نمی شوند و بر آنها نماز خوانده نمی شود

در قبرستام مسلمانان دفن نمی شود .

هر دو مورد .

440- قسم  ( أیمان) چیست ؟

تاکید کردن بر چیزی با یاد اسم یا صفت الله ، قسم گویند .

تاکید کردن بر چیزی با یاد اسم شخصیت بزرگی ، قسم گویند .

تاکید کردن بر چیزی با گفتن لفظ قسم می خورم ، قسم گویند .

441- قسم لغو چیست ؟

قسمی که  عادتا در کلام اشخاص  وجود دارد .

قسمی که به دروغ یاد می شود .

قسمی که برای بدست آوردن چیزهای حرام یاد می شود .

442- قسم غموس چیست و حکم و کفاره آن کدام است ؟

قسم دروغ برای گرفتن حق دیگران . کفاره ای ندارد ، از گناهان کبیره است و باید توبه شود .

قسمی که مردم عادتا در کلام خود دارند .

قسم واقعی و حق را قسم غموس گویند .

443- کدام غذا حرام است ؟

ذبحی که برای غیر الله شده

حیوانی که در تصادف کشته شده

هردو مورد.

444- کدام حیوانات حرام گوشت نبیستند ؟

حیواناتی که با چنگال خود شکار می کنند .

پرندگانی که با چنگال خود شکار می کنند .

الاغ وحشی (گور خر)

445- کدام حیوان گوشت ان حرام است ؟

سوسمار

اسب

الاغ اهلی

446- اصل در طعام و خوراک بر حلال  یا حرام است ؟

اصل همه غذاها حلال است  مگر طعامی که با دلیل شرعی حرام شود

اصل بر حرام بودن همه غذاها ست مگر طعامی که با دلیل شرعی حلال شده باشد .

همه نوع خوراکی ها حلال است مگر چیزی که سم داشته باشد .

447- صید دریایی که کافر آن را صید کرده چه حکمی دارد ؟

حرام است

حلال است

مکروه است

448- از این حدیث چه حکمی گرفته می شود ؟ ( هو الطهور ماوءه و الحل میتته) دریا

آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار آن حلال است .

آب دریا پاک و پاک کننده است و صید آن حلال است .

آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار آن حرام است .

449- مردار کدام حیوان حلال است ؟

ملخ و ماهی

بچه گوسفند

بچه شتر .

450- حیوانی که توسط مشرکی ذبح شود چه حکمی دارد ؟

حلال است .

حرام است

مکروه است

451- حیوانی که به خاطر احترام قبر شیخ و یا سید ویا امامی ذبح شود چه حکمی دارد ؟

خوردن آن اجر دارد .

حرام است

مکروه است .

452- منخنقه چه نوع حیوانی است ؟ و حکم آن چیست ؟

حیوانی که بر اثر خفگی کشته شده باشد . حرام است .

حیوانی که بر اثر پرت شدن کشته شده باشد . مکروه است .

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد . حرام است .

453- به چه نوع حیوانی موقوذه می گویند ؟ و حکم آن چیست ؟

حیوانی که بر اثر ضربه سنگین مرده باشد . حرام است .

حیوانی که بر اثر پرت شدن کشته شده باشد . مکروه است .

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد . حرام است .

454- متردیه به چه نوع حیوانی گفته می شود ؟ حکم آن چیست ؟

حیوانی که از مکان بلندی پرت شود و بمیرد . حرام است .

حیوانی که بر اثر پرت شدن کشته شده باشد . مکروه است .

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد . حرام است .

455- نطیحه به چه نوع حیوانی گفته می شود و حکم آن چیست ؟

حیوانی که توسط حیوان دیگری کشته شده باشد و حرام است .

حیوانی که در آب غرق شده باشد . حرام است .

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد . حرام است .

456- گوشت حیوان زنده ای که از آن جدا شده چه حکمی دارد ؟

حرام است .

حلال است .

مکروه است .

457- صید در چه حالتی حرام است ؟

در حال احرام

شخصی که غذا دارد و صید کند .

هر دو مورد

458- صید و شکار سگ شکار چه حمکی دارد ؟

حلال است .

حرام است .

مکروه است

459- در چه صورتی شکار حیوان درنده درست است ؟

تعلیم داده شود

قسمتی از شکار را نخورد

هردو مورد

460- حیوانی صید شده درحالی که زخمی باشد آیا ذبح می شود یا نه ؟

ذبح می شود و حلال است .

نیازی به ذبح آن نیست حلال است .

حرام است .

461- اگر قاضی در حکم دادن مرتکب اشتباه شود چه حکمی براو اجرا می شود ؟

اگر سهل انگاری نکند گناهی بر او مترتب نمی شود .

از منصبش عزل می شود .

گناه کار می شود .

462- چه کارهایی در هنگام قضاوت حرام است ؟

حکم دادن در حال عصبانیت و قبول هدیه قبل از صدور حکم .

نگاه نکردن به طرفین دعوا .

به طور خصوصی با طرفین دعوا صحبت کردن .

463- گواهی دادن در فقه به چه معناست ؟

شهادت دادن بر وجود حقی برای  کسی در مجلس قضاوت .

اقرار نمودن به گناه .

هیچکدام .

464- حکم شهادت چیست ؟

فرض کفایه

فرض عین

سنت موکد

465- زمانی که ادای شهادت قبول کنیم گواهی دادن ما چه حکمی را به خود می گیرد ؟

فرض عیتن می شود .

سنت موکد می شود .

مکروه است .

466- شروط شاهد و گواه چیست ؟

لال نباشد

 ازحافظه خوبی برخوردار باشد .

هر دو گزینه

467- شهادت چه کسانی مورد قبول نیست ؟

شهادت پدر به نفع فرزند و یا برعکس

شهادت دشمن بر ضد دشمن

هر دو گزینه

468- حکم اجرت گرفتن برای شهادت دان چیست ؟

جایز نیست

سنت است .

مباح است .

469- برای اثبات زناو لواط وجود چند شاهد لازم است ؟

چهار مرد

چهار مرد یا زن

دو مرد

470- برای اثبات سرقت و تهمت و طلاق و ازدواج چند نفر گواه لازم است ؟

دو شاهد مرد

دو شاهد زن

چهار شاهد مرد

471- برای معامله اجاره و رهن چند شاهد لازم دارد ؟

دو مرد یا یک مرد و دو زن

چهار زن

یک مرد و یک زن

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*