وروستي

دسمبر 11, 2016

علل تأخیر ازدواج در مردان

ین موضوع حقیقت دارد که امروزه بیش از هـر زمـان دیــگر مردان عجله ای برای متعهد گشتن به یک رابطه [...]

دسمبر 11, 2016 // 0 Comments

کودکان گلخانه ای

وچک تر شدن خانواده‌ها در دنیای آپارتمان نشینی امروز از یک سو و روابط سرد معمول میان همسایه‌ها [...]

دسمبر 11, 2016 // 0 Comments

ریاضیات عمومی

سیت اعداد (Numbers sets): 1. سیت اعداد طبیعی (Natural Numbers sets): اعداد آند که از یک شروع میشود تا بی نهایت ادامه [...]

دسمبر 11, 2016 // 0 Comments

1 2