وروستي

دسمبر 18, 2016

که لمر نه وي نو…؟

د لوی څښتن تعالی د پېرزوینو څخه پر مونږ او تاسې باندی یوه هم د لمر د تودوخي پېرزوینه ده. څه فکر [...]

دسمبر 18, 2016 // 0 Comments

دعوت و پیوند آن با عقیده

دعوت و پیوند آن با عقیده نویسنده : محمود کریمی دعوت واژه ای عربی از ریشه “دعا ” ” یدعو” به معنی [...]

دسمبر 18, 2016 // 0 Comments