وروستي

دگرگونی حالت کنونی فرض عین است

اوضاع جاری امت اسلامی:

کسی که به حالت امروزی امت اسلامی غور میکند، امت را پارچه پارچه و پراگنده می یابد.
درعصر ما، خلافت اسلامی کنار زده شده و امت به بیش از چهل دولتک های کوچک، که اسلام درهیچ یک ازآنها به شکل کامل عملی نمی گردد، تقسیم شده است. حکام بسیاری ازین دولت ها دعوتگرانی اند که بسوی جهنم فرامیخوانند، فساد را رائج کرده و ملتهای شانرا در حب شهوت و جنس غرق کرده اند، اخلاق را برباد داده، که در نتیجه عریانی و بی حیائی کار اساسی و دیانتداری تندروی و عقب ماندگی تلقی میگردد.

برضد عقیدۀ اسلامی بنام آزادی فکر،و برعلیه هنر و مهارت قوت و نیرومندی با هنر لذت وشهوت رانی به جنگ برخاسته اند.. به اندازه ایکه هرکی دین خود را محافظت می نماید مانند کسی است که به قوغ آتش دست زده و هرشب منتظر است که کدام یک از مهمانان ناخواندۀ قبل از فجر دروازه اش را دق الباب کرده و به جرم اینکه برای اسلام کار وفعالیت می کند اورا به سلول های زندان خواهد انداخت.. همه امت های روی زمین اعم از صلیبیهای حاقد، کمونیستهای ملحد و بی دین، یهودان که در طمع نشسته اند، و بت پرستانی كه برمصيبت ديگران خوشی کنند و حتی گاو پرستان نیز.. همه اینها بر امت اسلامی حمله آور شده و میخواهند که نابودمان کنند.. به ما میگویند:

وقت تصفیه حساب آمده است. برای اثبات این مدعا کافی است که چشم بسته انگشت خود را روی نقشه جهان بگذاری و دستت روی خط سرخی واقع خواهد شد که درآنجا خون مسلمانان می ریزد.

کافی است که روزنامه ای را بخوانی و کشتارگاه جدید مسلمانان را کشف خواهی کرد، مانند کشتار مسلمانان بیگناه بلغاریا که بخاطر تغییر ندادن نامهای اسلامی شان به نامهای نصرانی، مورد قتل و کشتار قرار گرفتند، نیروهای الحادی و کفری به قتل صدها نفر دست برده و مساجد را با مواد دینامت منفجر نموده و با بلدوزرها تخریب نمودند، بلکه بعضی ازین مساجد به گدامهای شراب مبدل گردید!! .

مبالغه نخواهد بود اگر بگویم: درهمین لحظاتیکه این سطر ها را مطالعه می کنی، مسلمانی کشته می شود، و دیگری در زندانها زیر شکنجه های گوناگون آه و ناله می کند، به ناموس خواهر مسلمانی بی حرمتی می شود، و کودک مسلمانی از گرسنگی جان به حق می سپارد.. این برخلاف کشتار های موسمی است. درفصل تابستان کشتارگاه مسلمانان در هندوستان، و در فصل خزان در بورما، زمستان در فلپین و در فصل بهار کشتارگاه مسلمانان در اریتریا.. کشتار مسلمانان فلسطین و کشمیر همیشه گی است، کشتار ها نه در تابستان و نه در زمستان متوقف می شود.. همه این کشتار ها علت دیگری ندارد مگر اینکه اینها مسلمان اند..

همه خونهای جهان باارزش است، و بخاطر حفاظت آن قوانین وضع شده است جز خون مسلمان، که در نظرشان ارزانترین خون است، برعکس، هرکی خون مسلمانان را بریزد قابل جائزه و پاداش شناخته می شود.

اسرائیلی ها یکهزار اسیر لبنانی را در برابر سه اسیر یهودی تبادله کردند، و درنظر یهود این معامله خیلی سود مند بوده است.
حالت ما با فرمودۀ پیغمبر گرامی اسلام کاملا مطابقت پیدا کرده است، که :
« يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»
سنن أبي داود – (11 / 3711)

نزدیک است که امتها و گروهای مختلف برشما حمله آور شوند مانند مردم گرسنه ایکه بر کاسۀ غذا هجوم آورند.
ما بیشتر از یتیمان بی پدر که بر دسترخوان مردم پست و فرومایه خوار اند، سرگم شده ایم.
مسجد های ما ویران کرده شده است.

مردم در حال رکوع و سجده کشته شده اند.
شرف وناموس زنان مسلمان هتک و دریده شده است.. خیال کن که این خواهر مسلمانی که هتک حرمت شده و بالایش تجاوز صورت گرفته است، مادر یا خواهر ویا زن وهمسر تو باشد ..موقف تو چه خواهد بود؟ آیا هنوز هم دست بسته نشسته صحنه را مشاهده می نمایی یا اینکه از جا برخاسته و برای نجات آنها دست بکار می شوی؟ پس بدانکه در یکی از روزها خواهر، مادر، همسر و دختر تو هم مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، اگر حالت به همین منوال ادامه یابد و برای تغییر و دگرگونی آن کار ننماییم.

فقها در حکم جهاد در اسلام میگویند که هرگاه دشمنان اسلام بریکی از کشورهای اسلامی یا برخی از سرزمین اسلامی غلبه ( یا اشغال) کنند، جهاد بر مسلمانان منطقه فرض عین میگردد، که زن بدون اجازه شوهر و غلام بدون اجازه بادار برای جهاد رفته میتواند، و همچنان فرزند بدون اذن پدر و قرضدار بدون اجازه قرض دهنده خارج شده میتواند.چنانچه الآن مشاهده میکنیم، کفار بر بسیاری از سرزمینهای اسلامی غلبه حاصل کرده است، مسجدالأقصی- اولین قبله و یکی از سه مکان مقدس مسلمانان- در دست یهودان فرزندان شادی و خنزیر اسیر بوده، کشمیر در اشغال گاوپرستان هندی قرار دارد وفلپین همچنان… و کشورهای بلقان.. وغیره.

دگرگونی حالت کنونی فرض عین است:
تغییر دادن حال مسلمانان برهرمسلمان فرض عین گردیده است… مسلمانیکه درحالی بمیرد وبه لقاء الله (عزو جل) بپیوندد ، و او بخاطر یاری دین الله متعال، و دگوگونی حالت مأیوس کنندۀ مسلمانان کاری نکرده است، او گناهکار بوده، هرچند تلاش نماید تا برای خود عذرهایی بیارید.

شمارا به الله سوگند.. اگر دگوگونی حالت کنونی مسلمانان حالا فرض عین نباشد.. پس چه وقتی فرض عین میگردد؟! تاریخ ثبت خواهد کرد، که این نسل ترسو وبزدل از عزت وآبروی امت اسلامی پاسداری ننموده است!! نسلی که در برابر پست ترین مردم اهل زمین سر را خم کرده، اگربرای یاری دین الله کار نکند، در روز رستاخیز و در برابر الله(عزوجل) موقف دشوار ومحاسبه هولناکی به انتظارخواهد داشت.

پس هوشدار که تاریخ ترا در زمرۀ کسانی که برای ابد لعنت شده اند، بنویسد، تلاش کن تا با مردان یاری داده شده منصور و جاوید باشی.
دلائل شرعی فرضیت تغییر:
دلیل های شرعی برای فرضیت دگرگونی خیلی زیاد است که ازآنجمله:

1. الله متعال امت اسلامی را با صفت بهترین امت وصف نموده است، زیرا به کارهای پسندیده و معروف امر نموده و از کارهای زشت و منکر بازمیدارد، چنانچه الله(جل جلاله) میفرماید:
« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» [آل عمران : 1100]

ترجمه: شما(ای پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسانها پدیدار شده اید(مادام که) امر به معروف و نهی از منکر مینمایید، و به الله ایمان دارید.
بنابرین، کار امر به معروف و نهی از منکر- چنانچه علماء گفته اند- بر هر مسلمان به اندازه توان او فرض میباشد.
بنابرین کدام منکر و زشتی ای بزرگتر از غیاب شریعت الله متعال از زندگی مسلمانان و عدم تطبیق حکم اوتعالی در زمین است؟! و کدام عمل، پسندیده تر از کار جهت برقراری وبلندی اسلام و تطبیق شریعت اسلامی برمردم شده میتواند؟!

2. فقها در حکم جهاد در اسلام میگویند که هرگاه دشمنان اسلام بریکی از کشورهای اسلامی یا برخی از سرزمین اسلامی غلبه ( یا اشغال) کنند، جهاد بر مسلمانان منطقه فرض عین میگردد، که زن بدون اجازه شوهر و غلام بدون اجازه بادار برای جهاد رفته میتواند، و همچنان فرزند بدون اذن پدر و قرضدار بدون اجازه قرض دهنده خارج شده میتواند.
چنانچه الآن مشاهده میکنیم، کفار بر بسیاری از سرزمینهای اسلامی غلبه حاصل کرده است، مسجدالأقصی- اولین قبله و یکی از سه مکان مقدس مسلمانان- در دست یهودان فرزندان شادی و خنزیر اسیر بوده، کشمیر در اشغال گاوپرستان هندی قرار دارد وفلپین همچنان… و کشورهای بلقان.. وغیره.

اینها و دیگرها کشورهای اند که از مسلمانان غصب و به زور اشغال شده است، و اهل این مناطق قادر بدفاع ازآن نیستند، بنابرین، آزاد ساختن این سرزمینها – به گفته فقها- بر مسلمانان نزدیکتر به آن مناطق فرض عین است واگر آنها قادر به این امر نباشند حکم فرضیت بر آنانیکه در جوار آنها قرار دارند و به همین ترتیب به نزدیکترین منتقل می شود..
ما همه اگرچه از لحاظ جای بود وباش از هم دورهستیم ولی نزدیک به سرزمین های اسلامی اشغال شده هستیم، پس آزادی آنها بر ما فرض است، و هر آنچه برای ادای این فرض کمک نموده و به آن می انجامد نیز برما واجب است، نظر به قاعدۀ اصولی که: هرآنچه انجام واجبی بدون آن ممکن نباشد آنهم واجب است.

جواب یک شبهه و سوء فهم :
بسیاری میگویند: چگونه به دعوت و اصلاح دیگران بپردازم در حالیکه من خود را هنوز اصلاح ننموده ام.. اولا باید خود را اصلاح کرد و سپس به دعوت دیگران پرداخت..
در ظاهر این سخن رحمت ودر باطن آن عذاب نهفته است، و این یکی از راه های خطرناک شیطان است که میخواهد انسان را در قدم اول به دلیل اصلاح و تزکیه نفس از دعوت باز دارد ، تا اینکه اورا اولا از برادرانش منعزل و جدا ساخته وبعدا کارش را به تنهایی بسازد. درآیه کریمه :
« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »[البقرة : 444]

ترجمه: آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می دهید( وازایشان می خواهید که بیشتر به طاعت ونیکیها بپردازند واز گناهان دست بردارند) و خود را فراموش می کنید( و به آنچه به دیگران می گویید، خود تان عمل نمی کنید؟) در حالیکه شما کتاب می خوانید،(وتورات را دراختیار دارید و درآن تهدید الله را در بارۀ آن که کردارش مخالف گفتار است، مطالعه می کنید؟). آیا نمی فهمید؟( وعقل ندارید تا شما را از این کار زشت باز دارد؟).

شرف وناموس زنان مسلمان هتک و دریده شده است.. خیال کن که این خواهر مسلمانی که هتک حرمت شده و بالایش تجاوز صورت گرفته است، مادر یا خواهر ویا زن وهمسر تو باشد ..موقف تو چه خواهد بود؟ آیا هنوز هم دست بسته نشسته صحنه را مشاهده می نمایی یا اینکه از جا برخاسته و برای نجات آنها دست بکار می شوی؟ پس بدانکه در یکی از روزها خواهر، مادر، همسر و دختر تو هم مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، اگر حالت به همین منوال ادامه یابد و برای تغییر و دگرگونی آن کار ننماییم.

در آیت فوق، هدف از مذمت و بدگویی، مردمی نیستند که به بر و نیکی امر میکنند، بلکه مقصد مذمت، فراموش کردن اصلاح خود است.
نظر دیگر.. آیا هیچ مسلمانی به هر اندازه ایکه کوشش وجهاد علیه نفس خویش کرده باشد هست که راضی شده وبگوید: من نفس خود را کاملا اصلاح کرده ام؟! اگر اوچنین ادعا بکند با یک چنین ادعا از جمله خساره مندان می گردد.

« أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ »
[الأعراف : 999]

ترجمه: آیا آنان از چارۀ نهانی و مجازات ناگهانی الله ایمن و غافل شده اند؟ درحالی از چارۀ نهانی و مجازات ناگهانی الله جز زیانکاران( واز دست دهندگان عقل و انسانیت) ایمن و غافل نمی گردند.

به هر اندازه ایکه مسلمان به الله(عزوجل) نزدیک میگردد، به همان اندازه بر احساس کمتری و تقصیر او افزوده میگردد، به این معنا که او همچنان برنفس خود بد گمان میباشد تا اینکه عمرش به پایان رسد.

دیدگاه سوم.. آوردن تغییر و دگوگونی در حالت مسلمانان بر هر مسلمان فرض عین گردیده، چنانچه اصلاح و تزکیه نفس نیز فرض عین است، بناء در روز رستاخیز از او در مورد هر دو فرض پرسش می شود ، هرکدام به تنهائی اش.

به این معنا که اگر فرض دعوت بسوی الله را ادا کرده و اصلاح خود را فراموش نمائی، بخاطر تقصیر و کوتاهی در اصلاح نفس خود با تو محاسبه خواهد شد، و اگر به اصلاح نفس پرداخته واز دعوت دیگران بسوی الله چشم پوشیدی، درآنصورت در بارۀ سرزمینهای اسلامی اشغال شده، و خونهای ریخته شده مسلمانان با تو محاسبه خواهد شد.. و به همین منوال محاسبه جریان خواهد یافت.

بنابرین روزۀ ماه مبارک رمضان را گذاشته و ترک نمیتوانی، بدلیل اینکه هنوز نماز تو اصلاح نشده یا اینکه هنوز خشوع وشکستگی تو در نماز کامل نیست، زیرا، هردو نماز وروزه فرض عین است، همچنان دعوت بسوی الله و اصلاح نفس هرکدام فرض جداگانه ای است.

درحدیثی عبدالله بن مسعود(رضی الله عنه) گفت که فرستاده الله (صلی الله علیه وسلم) فرموده است: اولین کوتاهی ایکه بر بنی اسرائیل وارد شد این بود که یک مرد مرد دیگری را می دید (که مرتکب حرام میشود) پس به او می گفت: ای مرد! این کار زشت را که انجام میدهی بگذار که حلال نیست.. روز دیگر او را می دید که همان کار را میکند ولی اورا منع نمی کرد بخاطر اینکه هم دسترخوان، و هم نوشابه و همنشین او باشد، پس زمانیکه چنین کردند، الله در دلهای شان اختلاف انداخت. سپس (پیغمبر صلی الله علیه وسلم) آیات (78) الی (81) سورۀ المائدة را تلاوت کرد :

« لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) »[المائدة : 78 – 82]

الی قوله: ( فاسقون) تلاوت کرد، سپس فرمود: نی به الله سوگند .. یا اینکه خواه مخواه امر به معروف و نهی از منکر نموده و از دست ظالم می گیرید( او را از ظلم باز میدارید) و اورا با زور به حق بر میگردانید، واو را مجبور بر پیروی حق خواهید گردانید، یا اینکه الله در دلهای شما اختلاف می اندازد باز شما(مسلمانان) را مانند ایشان(بنی اسرائیل) لعنت مینماید.”
صحابی جلیل القدر جابر(رضی الله عنه) از پیغمبر(صلی الله علیه وسلم) روایت کرده است که: الله متعال بر فرشته ای از ملائکه وحی کرد که فلان شهر را بر ساکنانش سرنگون کن. فرشته گفت: دراین شهر فلان بندۀ تو که هرگز نافرمانی ات را نکرده است سکونت دارد. الله متعال امر فرمود که: شهر را بر او و برآنها سرنگون کن.” در روایت امام احمد آمده است: ” عذاب را از او آغاز کن، زیرا بخاطر من هیچگاه چهره اش سرخ و خشمگین نه شد.”

الله متعال میفرماید:
« وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً »[الأنفال : 25]
ترجمه: خویشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها دامنگیر کسانی نمی گردد که ستم می کنند( بلکه اگر جلو ستمکاران گرفته نشود، خشک و تر به گناه آنان می سوزد)..
یعنی این فتنه صرف برای متجاوزان و از حد گذرندگان نیست، بلکه شامل حال هرکسانی که منکر را دیده ودرتغییر آن نکوشیده است نیز میباشد.

درحدیث زینب بنت جحش (رضی الله عنها) آمده است که گفتم: ای فرستاده الله، آیا ما هلاک کرده می شویم در حالیکه در میان ما مردم صالح و نیکوکار زنده باشند؟ (پیغمرصلی الله علیه وسلم) جواب داده فرمود: ” بلی در صورتیکه زشتی و خباثت افزوده گردد(هلاک خواهید گردید).”

ازصحابی گرامی عمر(رضی الله عنه) پرسیده شد: آیا زمانی خواهد آمد که قریه ها ویران شوند در حالیکه (مساجد آن) مملو از نمازگذاران باشد؟ درجواب گفت: هرگاه مردم بدکار بر نیکوکاران آن قریه برتری پیدا کنند، (درآنصورت قریه ها هم ویران خواهد شد).
منبع: كتاب (راه های نجات)

اثــــــــر: دکتور مجدی الهلالی
تـــــرجمه: محمد هارون خطیبی
نـــــــاشر: بخش نشرات و فرهنگى جمعيت اصلاح ( سلسلهء تربيت اسلامى)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
درین موضوع به رسالۀ الجهاد نوشته امام حسن البنا(رح) دربارۀ حکم جهاد در مذاهب مختلف فقهی مراجعه شود.
– ترجمه: کافران بنی اسرائیل برزبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده اند، این بدان خاطر بود که آنان پیوسته(از فرمان الله) سرکشی می کردند و (درظلم و فساد) از حد می گذشتند.

آنان از اعمال زشتی که انجام می دادند دست نمی کشیدند و همدیگر را از زشتکاریها نهی نمی کردند و پند نمی دادند. وچه کار بدی می کردند!( چراکه دسته ای مرتکب منکرات می شدند و گروهی هم سکوت می نمودند، وبدینوسیله همه مجرم می گشتند).

بسیاری از آنان را می بینی که کافران را به دوستی می پذیرند(وبا مشرکان برای نبرد با اسلام همدست می شوند. با این کارزشت) چه توشۀ بدی برای خود پیشاپیش(به آخرت) می فرستند! توشه ای که موجب خشم الله و جاودانه در عذاب(دوزخ) ماندن است.
اگر آنان به الله وپیغمبر(اسلام) و آنچه بر او (از قرآن) نازل شده است، ایمان می آوردند،(به سبب ایمان راستین هرگز) کافران را به دوستی نمی گرفتند. ولی بسیاری از آنان فاسق و از دین خارجند.

-روایت ترمذی بدرجه حسن و روایت آبوداوود

– روایت طبرانی در معجم أوسط، که در سند آن عبید بن اسحق العطار از عمار بن یوسف است که هردو شخص ضعیف اند. ولی در نزد امام ابو حاتم روایت عبید بن اسحق مقبول است.

 

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*