وروستي

دسمبر 20, 2016

قرآن و اقتصاد

نظر قرآن در مورد ثروت: ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید [...]

دسمبر 20, 2016 // 0 Comments