وروستي

محبوبترین اعمال نزد خداوند

بهترین و دواحب الاعمالست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند

دین آسان

پیامبر فرمود: «أحب الادیان إلی الله تعالی: الحنیفة السَمحَة» [رواه احمد و حسَّنه الألبانی] ؛ «بهترین ادیان نزد خداوند تعالی دینی است که آسان گرفته شود»

 نماز، نیکی به والدین و جهاد:

 «أحب الأعمال إلی الله: الصلاة لوقتها ثم برُّ الوالدین، ثم الجهاد فی سبیل الله» [متفق علیه] «بهترین اعمال نزد خداوند: نماز به موقع خواندن، سپس نیکی کردن به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خدا»

 ایمان و صله رحم و امر به معروف و نهی از منکر:

«أحب الاعمال إلی الله: إیمان بالله، ثم صلة الرَّحم، ثم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» [رواه ابویعلی و حسنه الألبانی] «بهترین اعمال نزد خداوند ایمان به خدا و سپس به جا آوردن صله رحم و سپس امر به معروف و نهی از منکر»

 مداومت بر طاعات و عبادات:

«احب الاعمال الی الله أدومها و إن قلّ» [متفق علیه] «بهترین اعمال نزد خداوند طاعاتی است که مداوم باشند هرچند که کم باشند»

 ذکر خداوند عزوجل: «أحب الاعمال إلی الله:

أن تموت و لسانک رطب من ذکر الله» [رواه الطبرانی و حسنه الألبانی] «دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند این است که بمیری و زبانت به ذکر خدا تَر باشد»

 مساجد:

«أحب البلاد الی الله مساجدها و ابغض البلاد الی الله اسواقها» [رواه مسلم] «بهترین بلادها و مکانها نزد خداوند تعالی مساجد و بدترین مکانها بازارهاست»

 گفتن حرف حق نزد پادشاه ظالم و ستمگر:

«احب الجهاد إلی الله کلمةُ حق تُقال الامام جائر» [رواه احمد و حسنه الإلبانی] «بهترین جهاد نزد خداوند این است که کلمه حق به پادشاه ظالم گفته شود»

 راست ترین کلامها:

«احب الحدیث إلیَّ أصدَقه» [رواه البخاری] «بهترین کلامها و سخنها نزد من راست ترین آنهاست»

 نماز و روزه داود علیه السلام:

«احب الصیام الی الله صیام داود، کان یصوم یوما و یفطر یوما و احب الصلاة الی الله صلاة داود کان ینام نصف اللیل و یقوم ثلثه و ینام سدسه» [متفق علیه] «دوست داشتنی ترین روزه نزد خداوند روزه داود است، یک روز روزه می گرفت و یک روز افطار می کرد و بهترین نماز نزد خداوند نمازداود است نصف شب را می خوابید، ثلث شب را بیدار می شد و یک ششم شب را می خوابید»

کثرت دستان بر غذا:

«أحب الطعام إلی الله ما کثرت علیه الأیدی» [رواه ابن حبان و حسنه الالبانی] «دوست داشتنی ترین طعام نزد خداوند طعامی است که دستان زیادی بر آن باشد»

 گفتن سبحان الله و بحمده:

«احب الکلام إلی الله یقول العبد: سبحان الله و بحمده» [رواه مسلم] «بهترین کلام نزد خداوند این است که بنده بگوید: سبحان الله و بحمده»

 گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر:

«احب الکلام إلی الله تعالی أربع: سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا اله الا الله ، و الله اکبر. لا یضرک بأیَّهن بدأت» [رواه مسلم] «بهترین کلام نزد خداوند تعالی چهار چیز است: سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا اله الا الله ، و الله اکبر. ضرری به تو نمی رسد اگر با هرکدام از اینها آغاز کنی»

 حسن خلق:

«أحب عباد الله إلی الله أحسنهم خُلُقاً» [رواه الطبرانی و الصححه الألبانی] «بهترین بندگان نزد خداوند نیکوترین آنها در اخلاقند»

نامیدن به عبدالله و عبدالرحمن:

 «احب الأسماء إلی الله عبدالله و عبدالرحمن» [رواه مسلم] «بهترین اسماء نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است»

 نفع رساندن به مردم و داخل شدن با شادمانی بر مسلمین و برطرف کردن سختی ها از آنها و پرداختن بدهکاری شخص بدهکار و غذا دادن به گرسنه: 

«احب الناس الی الله أنفعهم الناس و احب الاعمال ألی الله عزوجل سرور تدخله علی مسلم أو تکشف عنه کربة أو تقضی عنه دیناً أو تطرد عنه جوعاً و لأن امشی مع اخی المسلم فی حاجة احب الله من أن اعتکف فی المسجد شهراً، و مَن کفَّ غضبه ستر الله عورته، و من کظم غیظاً و لو شاء أن یُمضیه أمضاه، ملأ الله قلبه رضاً یوم القیامة و مَن مشی مع اخیه المسلم فی حاجته حتی یثبتها له أثبت الله تعالی اقدمه یوم تزلُّ الاقدام و إن سوء الخُلُق لیُفسِد العمل کما یفسد الخلُّ العسل» [رواه ابن أبی الدنیا و حسنه الألبانی]

 «بهترین مردم نزد خداوند کسی است که به مردم نفع می رساند و بهترین اعمال نزد خداوند عزوجل داخل شدن با شادمانی و سرور بر مسلمین یا برطرف کردن سختی از او و یا پرداخت دینی از او، و یا برطرف کردن گرسنگی از او و اینکه همانا همراه بودن با برادر مسلمانم در هنگام نیاز نزد من بهتر از یک ماه اعتکاف در مسجد است و کسی که خشم و غضب خود را کنترل کند خداوند عورت او را می پوشاند و کسی که خشم خود را فرو برد و او را راضی گرداند و او راضی شود خداوند روز قیامت قلبش را از رضایت پی می کند و کسی که همراه برادر خود در موقع نیاز باشد تا اینکه ثابت شود بر او ، خداوند ثابت می گرداند قدمهایش را در روزی که قدمها لرزانند و همانا بدخلقی عمل را فاسد می کند آنچنان که سرکه عسل را فاسد می کند.»

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*