وروستي

يوه معما او د هغې حل

يو بزګر وايي چې يوه نيمه چرګه يې په يوه نيمه ورځ کې يوه نيمه هګۍ اچوي. اوس تاسې ووايئ چې له دغه سړي سره بايد څو چرګې وي چې په نيم درجن ورځو کې يو درجن هګۍ واچوي؟
حل:
د دې له پاره چې په نيم درجن (۶) ورځو کې يو درجن (۱۲) هګۍ تر لاسه کړي، بزګر بايد درې چرګې ولري.
تفصيل:
په دې سوال کې ډېر خلک تيروځي ځکه چې فکر کوي چې نيمه چرګه هګۍ نه شي اچولی او چرګه نيمه هګۍ نه شي اچولی. مګر اصلاً دلته خبره د نيمې چرګې يا نيمې هګۍ نه ده، بلکې دا يو رياضيکي سوال دی چې اعداد پکې د اوسط استازيتوب کوي.question-mark
د دې پوښتنې د حل کولو له پاره بايد هغه نرخ (rate) پيدا کړو چې چرګې د هغه پر اساس هګۍ اچوي. سوال کولی شو د لاندې معادلې په بڼه ترتيب کړو چې نرخ (rate) پکې د هغو هګيو شمېر دی چې يوه چرګه يې په يوې ورځې کې اچوي.
1½ hens × 1½ days × RATE = 1½ eggs

که چېرې دا معادله عام کسر ته واړوو، نو:

3/2 hens × 3/2 days × RATE = 3/2 eggs

که د کسر د ساده کولو له پاره د معادلې دواړه لوري په 2/3 کې ضرب کړو، معادله به لاندې شکل غوره کړي:

1 hen × 3/2 days × RATE = 1 egg

که د دې معادلې دواړه خواوې بيا په 2/3 کې ضرب کړو او د RATE قيمت پيدا کړو، نو:

RATE = 2/3 eggs per hen•day

اوس چې هغه نرخ (RATE) راته معلوم شو چې د هغه پر اساس چرګې هګۍ اچوي، اوس په لاندې ډول معلومولی شو چې څو چرګې به په شپږو ورځو کې دولس هګۍ واچوي. د معدلې مجهول ته H نوم ورکوو:

H hens × 6 days × 2/3 eggs per hen•day = 12 eggs

اوس په معادلې کې د H قيمت پيدا کوو:

H = 12 eggs /(6 days × 2/3 eggs per hen•day) = 12/4 = 3 hens

ځکه نو، د دې له پاره چې په نيم درجن (۶) ورځو کې يو درجن (۱۲) تر لاسه کړي، بزګر بايد درې چرګې ولري.

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*