وروستي

جنوري 6, 2017

بعضی از فضایل حافظ قرآن

عمر رضی الله عنه در تکمیل این سخن می فرماید: (: أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: (إن [...]

جنوري 6, 2017 // 0 Comments

قرآن و نقش انسان در تاریخ

در مقاله قبلی در سومین حقیقت تاریخی قرآن، سخن را به پایان بردیم یعنی آنجا که انسان دارای اختیار [...]

جنوري 6, 2017 // 0 Comments

1 2