وروستي

توبه ی کسی که مرتکب زنا شده است

الحمدلله،

قبل از هر چیز بایست متذکر شد که گناه هر چند بزرگ باشد نبایست بنده را از عفو و گذشت و مغفرت و رحمت خداوند مأیوس کند.

اما در مورد گناه، بطور عموم اگر آن گناه حق الله باشد بایست که از گناه خود پشیمان شود و توبه و استغفار کند و عزم داشته باشد که به آن گناه برنگردد و اگر حق الناس باشد علاوه بر این 3 شرط بایست حق آن شخص را نیز برگرداند و ادا کند، و اقامه حد بر شخص گناهکار از شروط توبه نیست و در واقع اولی تر و بهتر است که شخص گناهکار خود را ستر کند و توبه صادق کند و این امر بهتر است از اعتراف به گناهش برای اقامه حد.

و اگر شخصی توبه صادقانه انجام دهد خداوند گناهانش را (طبق سوره الفرقان آیات 68 – 71) به ثواب تبدیل خواهد شد.

ولی اگر گناهی که حد داشته باشد به گوش حاکم شرعی برسد اقامه حد بر او واجب میشود اگر چه توبه کند.

همانطور که امام مالک از زید ابن اسلم روایت کرده است که رسول الله فرمودند که: “ای مردم وقت آن رسیده است که دست از حدود خداوند بکشید، هر کسی که مرتکب این کثافتها (گناهان) شد پس خودش را به ستر خداوند مستتر کند زیرا اگر کسی نزد ما به (به گناهی که حد داشته باشد) اعتراف کند حد را بر او انجام میدهیم”.

در نتیجه در مورد شخص زناکار چه محصن باشد و چه نباشد بهتر است که خودش را ستر کند و توبه نصوح انجام دهد ولی اگر پیش حاکم شرعی اعتراف کند و یا 4 نفر شاهد مسلمان صدوق شاهد زنای او شده باشند و به حاکم شرعی خبر بدهند در اینصورت حد بر او واجب خواهد شد بصورتیکه حد شخص غیر محصن 100 ضربه شلاق و برای شخص محصن سنگسار مباشد.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*