وروستي

ديدگاه فقهاي احناف در مورد تجليل از نوروز

شيخ الحديث مولوي گل محمد حنيف*
نوروز كه عيد  آتش پرستان است فقهاي كرام درمورد تجليل آن چنين اتفاق نظر دارند كه : ميله گرفتن و تعظيم و بزرگداشت آن انسان را به سرحد كفر مي كشاند و اين ها توصيه مي نمايند كه بر مسلمانان لازم است كه جداً از بزرگداشت اين روز اجتناب ورزند.
كتاب هاي بزرگ و معتبر احناف در مورد تجليل نوروز و به قصد تعظيم آن براي دوستان تحفه دادن، چنين مي نگارند:
از اين قاعده دانسته مي شود كه نبايد به تجليل نوروز رفت و به آن اهتمام ويژه قايل شد:nawroz1
القاعدة الثانية: اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام. (حموي شرح اشباه و النظائر، جلد1 صفحه301)
يعني آنگاه كه حرام و حلال در يك جا جمع شود، جانب حرمت غلبه مي يابد. به اين معنا كه مسلمانان از ارتكاب آن كار اجتناب ورزند.
شرح علي القاري علي كتاب الفاظ الكفر صفحه 207 مي نويسد:
و من اهدي يوم النيروز الي انسان شيئا و اراد به تعظيم النيروز كفر.
يعني كسي كه در روز نوروز به قصد بزرگداشت نوروز هديه و تحفه يي را براي انساني بدهد، از دايره اسلام بيرون شده است.
همچنان ملاعلي قاري مي نگارد: و سأل المعلم النيروزيه و لم يعطه المسئول عنه، يخشي علي المعلم الكفر، و لو اعطي المسئول عنه، يخشي عليه الكفر.
يعني معلم اگر از شاگرد خود تحفه نوروزي طلب نمايد، و شاگرد چنين چيز را برايش ندهد بر معلم بيم كفر مي رود و اگر شاگرد به خواست معلمش تن دردهد و نوروزي بدهد بر وي بيم كفر ميرود.
به همين مسأله نوروزي هاي كه در دروان نامزدي داده و برده مي شود نيز تطبيق داده مي شود و برخانواده هاي مسلمانان لازم است كه از چنين تقديم تحفه هاي نوروزي اجتناب ورزند.

در كتاب هاي بزرگ فتاوي احناف چون: فتاوي بزاريه جلد 6 صفحه  333، خلاصه الفتاوي جلد 4 صفحه 384، فتاوي تاتارخانيه جلد 5 صفحه 354، همه روي اين نكته تركيز ميدارند كه تجليل از نوروز و ارزش دادن به آن، و دادن تحفه نوروزي امري است، ناروا و ناجايز در دين اسلام، چون در اسلام روز عيد معلوم و مشخص است كه همان عيدسعيد فطر و عيد اضحي است و نياز وجود ندارد ما به جشن گيري عيد مشركان بپردازيم.


*شيخ الحديث مولوي گل محمد حنيف استاد مدرسه تعليم القران، كابل

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*