وروستي

دمونوګراف موضوع ګانې (پښتوکې)

افغان د لوړو زده کړو مؤسسه

انجینري پوهنځۍ

سېول څانګه

دمونوګراف موضوع ګانې (پښتوکې)

ناشر:قران سنت ویبپاڼه

INFO@QURANSUNNAT.COM

WWW.QURANSUNNAT.COM

د موادو انجنیري

د کانکریټ برخه:

 1. د پورټلنډ سیمینټ کانکریٹ لپاره د غیر ککړتیا په ازموینه کې یوه تشریح مطالعه

2 د لوړ فعالیت کانکریٹ په اړه تفصیلي مطالعه

.3 د لوړ ځواک کانکریٹ په اړه یوه تشریح مطالعه

 1. د معمولی وزن پورټلنډ سیمینټ کانکریٹ مرکب ډیزاین په اړه تشریح مطالعه

.5 د ساختماني غړو لپاره د لږ تر لږه کنټرول ځواک په ټاکلو کې د اقلیم او چاپیریال وضعیت په پام کې نیولو سره د تشریحی مطالعې

 1. په پورټلینډ سیمینټ کانکریٹ ډولونو کې یوه تشریح مطالعه
 2. د پورټلینډ سیمنټ کانکریٹ کیوب او د سلینر ځواک پیاوړتیا په اړه څیړنه (د لابراتوار اړتیا)
 3. د عادي وزن د قوت په اړه د ریشې پیاوړتیا اغیزې په اړه د څیړنې څیړنه د پورټلینډ سیمینټ کانکریٹ

9 – د پورټلينډ سیمینټ کانکریٹ د افغانستان لپاره د انتخاب یوه څیړنه

 1. د پورټلینډ سمینټ کانکریٹ کمپنۍ او نرمولو ځواک تر مینځ د اړیکو د ټاکلو په اړه څیړنه

11 د تازه کنټرول ټیسټونو تشریح مطالعه

 1. د کانکریټ کمپرسور او نرمولو پیاوړتیا باندې د کیفیت ازموینې یوه تشریح مطالعه

د اسفالت برخه:

 1. د HMA کانکریٹ لپاره د مارشل مخلوط ډیزاین ميتود په اړه تفصیلي مطالعه (د لابراتوار اړتیا)
 2. په ساحه او لابراتوار کې د اسفالټ کانکریټ کیفیت ازموینې په اړه مطالعه
 3. د کیفیت د ازمايښتونو په اړه مطالعه (د لابراتوار کار ته اړتيا)
 4. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لپاره د چټک ګرافونو غوره کولو په اړه بشپړه څیړنه
 5. د افغانستان د شرایطو لپاره د ښه کیفیت ډلبندۍ میتودونو او غوره کولو بشپړه تشریح او مطالعه
 6. د تومین تولید او د هغې ډولونو په اړه تشریحی مطالعې

د خاورې برخه:

 1. په خاوره کې د ازموینې په اړه یوه تشریحی مطالعه
 2. د خاورې د ننوتلو ازموینې په اړه یوه تشریحی مطالعه
 3. د خاورې د ځواک آزموینې په اړه یوه تشریحی مطالعه
 4. د خاورې د ثبات او ځواک روښانه کولو او د هغه اړین ازموینې په اړه یو تشریحی مطالعه
 5. د خاورې د مقاومت کولو ماډل په اړه څیړنه او د خاورې عام ازموینې بشپړه تشریح (د لابراتوار اړتیا)
 6. د خاوری د رطوبتی کثافت اړیکو او د FDT په اړه بشپړه هر اړخیزه تشریحی مطالعه
 7. د خاورې د ثبات حدود، اشارې او کارونې په اړه یو تشریحی مطالعه

مجموعه برخه:

 1. د جوړښت، انداز، سرچینې، بڼه او د واحد وزن په اساس د مجموعي طبقه بندي په اړه یوه تشریحی مطالعه
 2. د مجموعی کیمیاوي ملکیتونو او د هغه اړین ازموینې په اړه د تعبیر وړ تشریحی مطالعه کول
 3. د مجموعو د فزيکي ملکیتونو او د هغې اړین ازموینې په اړه تفصیلي مطالعه کول
 4. د مجموعي میکانیکیتونو او د هغې اړین ازموینې په اړه تفصیلي مطالعه کول

د سیمنټ برخه:

 1. په پورټلینډ سیمنټ کې د تولید طرزالعمل او ډول ډول تشریحی مطالعه
 2. په پورټلینډ سیمنټ ډولونه او کارونې باندې یوه تشریحی مطالعه
 3. د پورټلینډ سیمنټ فزيکي مشخصاتو کې تشریحی مطالعه
 4. د پورټلینډ سیمنټ فزيکي مشخصاتو لپاره په ازمايښتونو کې تشریحی مطالعه

د کانکریټ د پیاوړتیا فولاد:

 1. د کانکریټ د پیاوړتیا ، تولیداتو او ډولونو په اړه یوه تشریحی مطالعه
 2. د ډبرو سکرو بارونو فزیکي ملکیتونو او د هغې اړین ازموینې په اړه تشریحی مطالعه
 3. د کنکریټ د پیاوړتیا د فولډ فابرس فزيکي مشخصاتو او د هغې اړین ازموینې په اړه تفصیلي مطالعه

د انجنیري تقویت:

 1. په کابل ښار کې د یو سړک لپاره د PSI د پریکړې په اړه څیړنه( د اړتیا وړ ساحه )
 2. په کابل ښار کې د خوندیتوب د مسئلې په اړه څیړنه( د اړتیا وړ ساحو ارزونه )
 3. په افغانستان کې د فوق العاده نیمګړتیاوو د لاملونو په اړه یو تشریحی مطالعه
 4. د افغانستان د شرایطو پراساس د پیښو د ډولونو او د اقتصادي ارزونو په اړه یو تشریحی مطالعه
 5. پد سړکونو په عناصرو کې تفصیلي مطالعه
 6. د کابل ښار په سړک کې درش یعنی بیر وبار علتونو د راټولو څیړنه(د اړتیا وړمعلومات باید د ساحی نه ولری)
 7. په کابل ښار کې د سرکونو د کرک د لاملونو په اړه څیړنه( د اړتیا وړ معلومات له ساحی نه)
 8. په افغانستان کې د ډیزاین ژوند بشپړولو دمخه د سړکونو د تخریب کولو د علتونو په اړه بشپړه څیړنه
 9. په افغانستان کې د سړک د خوندیتوب ارزونې په اړه تفصیلی څیړنه

ټرافيکي انجنيري:

 1. ​​په کابل یا د افغانستان په نورو ښارونو کې د ټرافیکي جام د لاملونو په اړه تشریحی څیړنه
 2. د افغانستان په سړکونو کې د ترافیک خونديتوب په اړه هراړخیزه څیړنه
 3. د ټرافیک نښان، ډولونه او د هغې کارولو په اړه یوه تشریحی مطالعه
 4. د سړک په نښه کولو، ډولونو او د هغې کارولو په اړه یوه تشریحی مطالعه(تکرار)
 5. د افغانستان په سړکونو کې د ترافيکو نښه او نښه کولو کې د نیمګړتیاو په اړه تحقیق او څیړنه
 6. په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب ځانګړتیاوو ارزونه او د معیاري ارزونی په اړه تشریحی مطالعه
 7. په کابل ښار کې د سټنډرډ سړک د ویشلو سیسټم په ارزونه کې تحقیق او څیړنه
 8. په کابل ښار سړکونو کې د موټرو د کموالی او د پیښو د کمښت په اړه تحقیق او څیړنه
 9. په کابل ښار کې د ترافیک سیسټم د نیمګړتیاو په اړه تحقیق او څیړنه
 10. په کابل ښار کې د ټرانسپورټ دټرافیک او رش لاملونه پیژندنې په اړه تحقیق او مطالعه
 11. په کابل ښار کې د لیږدولو په اړه تحقیقی څیړنه

د لویې لارې انجینرۍ:

 1. په افغانستان کې د لویو لاریو او ښاري سرکونو ډلبندۍ په اړه یوه تشریحی مطالعه
 2. د افقی قطار په اړه یوه تشریحی مطالعه
 3. د لویو لارو عمودی جغرافیه کې یوه تشریحی مطالعه
 4. د لویو لارو او ښاري سړکونو د عناصرو د عبور برخې په اړه تفصیلی مطالعه
 5. د سړکونو د ویش د جوړښتونو ډولونه او کارونې په اړه یوه تشریحی مطالعه
 6. د سړکونو د چوکونو ډولونه او د افغانستان شرایطو پراساس د اقتصادي / کاري ارزونو په اړه یو تشریحی مطالعه
 7. د سرکونو د چوکونو ډیزاین په اړه یوه تشریح مطالعه

سروی انجنیری:

 1. د سروې د ډولونو په اړه تفصیلي مطالعه
 2. د افقی او عمودی جریانونو او د هغې ډولونو په اړه تشریحی مطالعه
 3. د سروې تجهیزاتو او د هغې کارولو په اړه یوه تشریحی مطالعه

ساختماني انجنیري:

 1. د ساختماني اتکاؤ، کارولو،ډولونو او غوښتنو په اړه یوه تشریحی مطالعه
 2. د ساختماني عناصرو د تحلیلي ماډل په اړه یوه بشپړه مطالعه د کمپیوټر د پروګرامونو د لارښوونې په مرسته
 3. د 2D او 3D چوکاټ ستاتیکی او ډینامیکی تحلیل (د شیل عنصر په شمول) یوه مقایسوی مطالعه (دکمپیوټری پروګرامونه نه په استفادی)
 4. د ثبات او متحرک تحلیل میتودونو لخوا د RC چوکاټ جوړښت د سیسمیک فعالیت اجرا کول
 5. د RC فریم د سیسمیک تحلیل د انفیل د خښتو دیوالونو (سره او پرته) یوه تشریحی مطالعه
 6. د سیزمیک شننو په اړه د نخشو چوکاټ او چوکاټ + د RC کڅوړې دیوالونو پرتله کول
 7. د ثابت شویو او پیاوړو چوکاټونو د جوړولو تحلیلونو پرتله کول
 8. د واورې او زلزلې له کبله د فولادو د جوړښتونو په اړه د ورانشي اغیزو مطالعه
 9. د فولادو او RC جوړښتونو ترمنځ یو پرتله شوي(پرتله کول) مطالعه
 10. د فولادو او RC چوکاټونو ارزیابی او فعالیت د سیسمیک ځواکونو(قوې) لاندې
 11. د ساختماني رڼا لپاره د میتودونو او کړنو په اړه تشریحی مطالعه (د ساختماني وزن یا مړینې د کمولو څرنګوالی) او د هغې اهمیت، د RC چوکاټ ګډ تحقیق کول
 12. د ډبرو سکرو کانکریټ مرکب جوړښتونو کې تشریحی مطالعه
 13. د ساختماني یا کڅوړو دیوالونو د سایټیک فعالیت او ډیزاین اړخونو تشریحی مطالعه
 14. د RC چوکاټونو کې د بام کالم ګډونوال د سیزمیک فعالیت او ډیزاین په اړه یوه تشریحی مطالعه
 15. د ودانیو د بنسټونو د ډول، کارولو او ډیزاین اړخونو تشریحی مطالعه
 16. د بریښنا بیم سره پرته د دوه ډوله رایو بنسټونو مطالعه
 17. د لنډ مهاله او اوږدمهاله RC کالمونو د فعالیت او ډیزاین اړخ په اړه یوه مقایسوی مطالعه، چې په ودانیو او پلونو کې کارول کیږي.
 18. د جوړښتونو ډیزاین طریقې په اړه تفصیلي مطالعه. د دوی تاریخي پس منظر، غوښتنلیکونه، ګټې / تاوان او واقعیت پورې محدود نه دي.
 19. د بانډ د قوت، د پراختیا اوږدوالی، لرې کولو او د پیاوړتیا په بارونو کې د پیچلو مطالعې یوه مطالعه، د جوړښت اجزاو جوړولو کې کارول کیږي.
 20. د فرعي سیسټمونو جوړولو لپاره د فعالیت ارزونه، د هغوی ډولونه، غوښتنلیک، ساختماني وړتیا او فعالیت شامل دي
 21. د سلبونو او پلونو تحلیل او ډیزاین په اړه یوه تشریحی مطالعه د ACI کود سره سم د مستقیم ډیزاین او مساوي چوکاټ طریقه(تشریح )
 22. د RC په سیسټمونو کې د عام بیم برخې) مستطیل بیم، T-Beam او ژور بام (د تحلیل او عملی غوښتنلیک مطالعه.
 23. د خدماتو محدودیت په اړه یوه تشریحی مطالعه د فرش سلبونو او بامونو لپاره د دولت اړتیاوې (تشریح)
 24. د RC سلبو او د بکس پلونو د تحلیل / ډیزاین او فعالیت ارزونې په اړه یوه تشریحی مطالعه
 25. د ودانیو د بنسټونو، د هغې کارولو او وړتیاوو په اړه یو تشریحی مطالعه.
 26. د ساتنې دیوالونو ډولونه، د هغې کارول او وړتیا په اړه یو تشریحی مطالعه.
 27. د لویو لارو لپاره د بکس او پایپ پلونو اقتصادي او ساختماني ارزونې په اړه یوه مقایسوی مطالعه.

یادونه:

ورته نورې برخې دسېول انجینرۍ چمتو کړي او په پاى کې به، موږ به د مونوګرافونو او څیړنو موضوعاتو یو ارشيف ولرو.

مننه

الله مو په خپلو چارو کې بریالي لره

ناشر قران سنت

ارزوی هر مسلمان

دفایل د ډاونلود لپاره لاندې کلیک کړئ!

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*