وروستي

فریب بازی های سیاسی را نخوریم!

نوشته: عبدالباسط امل

هر از گاهی قضیهٔ پیش می آید، میان سیاسیون از اقوام و احزاب مختلف تشنج پید می شود، کشیدگی های شان بیشتر میشود و حرف از اهانت شخصیتی گرفته تا اخطار و ترور میرسد.

این وضعیت گاهی در زمان انتخابات ریاستی و پارلمانی و گاهی میان احزاب جهادی و قومی به میان می آید.
گاهی جنجال بر مسئله استقلال و سالروز شهادت فرمانده مسعود پیش می آید و زمانِ بر ترور امیر حبیب الله کلکانی اوج می گیرد بعضاً هم جَر و بحث روی واژه های دانشگاه و پوهنتون و …. .

سالهاست عین قضایا پیش می آید، در هر کدام سر و صداها بلند می شود، ملت متفرق می شود، بذر کینه و عداوت میان هموطنان ما بیشتر از قبل پاشیده می شود و حتی که تعدادی کشته و زخمی می دهیم اما آخرش هم هیچ! …. چند آدمِ چرب زبان و فریبکار پیش شده با دریافت امتیازی به چشم ملت خاک می پاشد و تمام.

آنچه درد دهنده و بسا متأثر کننده است کوتاه فکری ملت ما است، با کوچکترین حرف به جوش آمده از کوره بدر میشوند، در برابر هم صف می بندند ولی چیزی هم حاصل شان نمی شود.

قضیهٔ جنرال دوستم و ایشچی و اکنون مسئلهٔ استاد عطا و آصف مهمند عَین وضعیت را پیش آورده است، هواداران حزب و عدهٔ هموطنان پشتون ما و هواداران جمعیت و شماری از هموطنان تاجک چنان در برابر هم سنگر گرفته اند که آداب بحث را فراموش کرده اند، یکی در برابر دیگر رکیک ترین الفاظ را بکار می برند.

این بیانگر نهایت جهالت و کوتاه فکری ازین مردم میکند، ملتی که بیش از چهار دهه می شود در خون و آتش دست و پا می زند هنوز هم از مرکب خشم و جهالت پایان نمی آید، گویا هیچ دردی را نچشیده و شاهد رنجِ نبوده اند.
نزدیک به چهل سال است که در برابر هم ایستاده ایم وبه بهانه های مختلف یکی دیگری را متهم و خطاکار میگوید و اینگونه مورد استفاده باندهای جنایت کار جهان شده ایم.

یکی بدلیل پشتون بودن آصف مهمند از او حمایت می کند، دیگری بدلیل تاجک بودن استاد عطا از او حمایت می کند؛ هردو خواسته و ناخواسته اوضاع را نابسامانتر می سازند، زمینه را برای غرب و دشمنان دور و نزدیک مساعد ساخته خود مصروف دشنام و متهم ساختن همدیگر استند.

دررحالیکه ملت ما و کشور ما سخت نیازمند آرامش روحی و روانیِ اند تا برای حل معضلات بزرگتر و خطرناکتر اقدام شود، گروگان گیریها و کشتار وحشیانه؛جوانان را هر روز از ما می گیرد، تحصیلکرده ها و شخصیت های علمی و دانشمند هر روز یا ترور می شوند یا ازین وطن فراری؛ این درحالیست که آبادی و اعمار و آرامش این وطن و ملت با بودن آنها و تلاش پیگیر و رهبری سالم شان حاصل شدنی است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زیبا و دقیق فرموده اند که: (مسلمان دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود).
این هشدار است که دوبار فریب سیاستمدار خائن و گروه فریبکار را نباید خورد اما؛ عدهٔ از مردمان کوتاه فکر و پیش پا بین سالهاست فریب می خورند و همه را رنج می دهند!

سنگر گرفتن در برابر هم و کوبیدن همدیگر چیزی جز بدبختی بیشتر عایِد ما نمی کند، هرچه این دشمنی ها ادامه داده شود نتیجه اش هیچ است.

یادمان باشد در جهالت و دشمنی جز بدبختی و سرافگندگی چیزی وجود ندارد و ما درست در همچو جهالتِ اسیر هستیم.
برای رهایی ازین جهالت و بدبختی سخت نیازمند فهم و درک درست از زندگی کنار همی هستیم، میتوان با تأسی به قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با وجود مشکلات و مخالفت های موجوده ازین اسارت نجات بیابیم چون قرآن درسِ انسانیت می آموزاند.

بلی!
ما نیازمند بیداری درونی استیم، بیداری که با بزرگ سازی و بدنام ساختن چند شخص ما را به قوم و گروه خورد نسازد، بیداری که پشتون و تاجک و ازبیک و هزاره را همچون برادر تنی خود دانسته برای آبرو و خونَش مانند آبرو و خونِ خود مردی بخرچ دهیم.

مطمئناً اگر برگشتیم، به قرآن چنگ زدیم، ملت را بیدار ساختیم و دستِ همدیگر را گرفته خالصانه تلاش کردیم در کمترین زمان شاهد سربلندی فرد فرد این وطن خواهیم بود و افغان بودن مایهٔ عزت و افتخار خواهد شد نه سرافگندگی!
برای آوردن چنین روزی در برابر جهل و کینه های جاهلانه تلاش کنیم!

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*