وروستي

خشت_کاری_باید_چگونه_انجام_گردد؟

1. در هنگام خشت کاری افقی بودن و عمودی بودن آن کنترول گردد.
2. در خشتکاری بسیار ساده و معمولی می توان افقی و یا عمودی بودن دیوار ها را آزمایش کرد. جهت آزمایش عمودی بودن دیوار از شاقول و جهت عمودی بودن یا به یک سطح بودن دیوار ها از پایپ لیول استفاده می گردد.
3. تمام دیوار ها باید از کنج تا کنج به یک سطح اعمار شوند جهت امتحان نمودن از Pipe level و یا توسط متر اندازه شود.
4. خشت های باید پیش از کار خوب با آب مشبوع گر
5. خشت کاری باید همه روزه در موسم متوسط دوبار و در موسم بسیار گرم سه بار آبدهی گردد.
6. در هنگام خشت کاری باید بافت آن در نظر گرفته شود.
7. برای پلستر کاری منظم و مصالحه کم باید خشت کاری دقیق و درست انجام گردد.
8. کوشش گردد که خشت ها توته و پارچه کار نگردد.
9. تمام خشت ها باید طوری روی هم گذاشته شوند که دارای بافت مناسب بوده و توسط شاقول و آبترازو هموار شوند و خشت های که در قسمت سطحی کار می شوند باید مکمل بوده و دارای شکل منظم باشند.
10. در وقت خشت کاری زمانیکه خشت ها بالای لایه مصالحه گذاشته می شوند باید کمی بالای آن فشار آورده شود تا مصالح در خالیگاه ها رفته و چسپندگی خوبی بین مصالح و خشت به میان آمده و همه درز و بافت های میان دو خشت پهلو به پهلو از مصالحه پر گردد.
11. و برای جلو گیری از اجرا نا درست و موقیعت نا درست درز ها نباید که از یک متر بالاتر برود.
12. مصالحه که میان دو خشت انداخته می شود کمتر و یا بیشتر از یک سانتی نباشد.
13. در کنار چوکات ها باید خشت کاری محکم و ضخیم کار شود.
—————————————————————————-
مبنع: کتاب مانیتورینگ/انجینیر ضیاء احمدی
گردآورنده: سیول انجینیر

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*