وروستي

مور

مور مور

ساته مې له غــمـو، پـروردګــــاره،راته مــــور
ژوندۍ لرې، د ډیـــر عمـر لپـــاره،راته مـــــور

تر څــو بـه دروازه څـاري،تـر څـو به پټه ژاړي؟؟
نــور مـه ځوروه بس دی،انتـظـاره،راتـه مــــور !

تر نیمو شـپو څـوک ویښ نه وي،د چا د راتلو غـږ ته
ټـک،ټـک سره را پاڅي، وي بـیـداره، راته مـــور

له درده،چې دې درده! زه زګیروي کړم،ټول ویده وي
خــو ویـښه وي،یــواځې تر ســـهاره، راته مـــور

هغه مې په تندي ښکل کړي،زه غیږ ترینه چاپیر کړم
په غوږ کې چې څه ووایي،کـــراره، راته مـــــــور

را زده لـکـه بـلـبـل یـې کــړل، د مـیـنـې الــف،ب
د ګـل په سـیـپارو کې دې،بـهـــاره، راتـه مــــور

د غیـږ په مـدرسه کې یې را زده کـړه عَــقِــیْــــدَه
د فــکـر مـدرسـه کې، د ژونـــد لاره،راتــه مـــور

په دومــره کــړاوونـو او غـمـونـو چې کړم صـبـر!!!
دعــا کــوي کــوچـیـه سـپـیـنـه یــاره،راته مـور!!!

ــــــــــــــــــــــــــ

سپین کوچی

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*