وروستي

خواهرم! مواظب باش؛ همنشین انسان را جذب می‌کند

خواهرم! مواظب باش؛ همنشین انسان را جذب می‌کند

همنشینان بد، انسان های پاک زیادی را نابود کرده اند و چه بسا دختران با عفتی را به تباهی کشانده اند و مسیر گمراهی و فساد را برای دختر بی گناه نیک جلوه داده اند به طوری که از گناه خوشش آمده است.

جای تعجب نیست؛ زیرا پیامبر خداص تاثیر همنشینان بد را بیان کرده و فرموده است: «همانا مثال همنشین نیک و بد مانند فروشنده مشک و آهنگر است؛ یا به تو مشک هدیه می‌دهد یا از او می خری یا بوی خوشی از آن به مشامت می رسد و آهنگر یا لباست را می‌سوزاند یا بوی بد از آن به مشامت می‌رسد». (بخاری و مسلم)

خواهر مسلمان: دقت کن با چه کسی همنشینی و در مورد آنان فکر کن.

الناس شـتی إذا مـا أنت ذقتـهـم

لا يستوون کما لا يستوی الشجر

«مردم با هم متفاوتند وقتی آنان را بیازمایی (می بینی) که با هم یکی نیستند؛ همچنانکه درختان با هم برابر نیستند».

هذا له ثمر حـلو هذا مذاقتـه

وذاك ليس له طعم ولا ثمر

«این یکی میوه ای شیرین دارد و آن یکی هیچ طعم و میوه ای ندارد».

پس اگر همنشینانت، انسان های نیک و صالحی هستند پس مبارک باد تو را چنین دوستانی . اگر

دوستانت منحرف و گمراهند، یادت باشد که به زودی پشیمان می‌شوی!.

لا تصحب أخا

الجهل فإياك وإيـاه

«با دوست نادان همنشین مشو از او بپرهیز».

فکم من جاهل أردی

حليما حتی يغشاه

«چه بسا دوست نادانی انسان حلیمی را به زمین زده است و او را کاملا (در جهالت) پوشانده است».
يقـاس المرء بالمرء إذا هو مـا شـاه

«انسان وقتی با دیگری رفت و آمد می‌کند با همان شخص مقایسه می‌شود».

وللشی علی الشی

مقاييس وأشـباه

«و هر چیزی را از روی هم اندازه‌ها و مشابه‌های آن می‌سنجند».

وللقلب علی القلب

دليل حين يــلقـاه

«و قلب نشانی برای قلب دیگر است وقتی با آن ملاقات می‌کند».

و سرّ و راز آن هم در این است که وقتی تو با دختران هرزه همنشین می‌شوی، حتما در دام شان گرفتار می شوی. اگر امروز این اتفاق نیفتد، فردا یا پس فردا و بالاخره روزی این اتفاق می‌افتد؛ زیرا طبیعت انسان به سوی همنشین خود گرایش دارد. به خصوص وقتی همنشین در خوب جلوه دادن بدی ها و ارایه آن ها

در صورت فواید و چه بسا فضایل ماهر باشد.

ولا تجلس إلی أهل الدنايا

فإن خلائق السفهاء تعدی

«با انسان های پست مجالست نکن؛ زیرا اخلاق نادان مسری است».

اخلاق دختران هرزه مانند بیماری «گری» است که از اولین تماس سرایت می‌کند.
یکی از اسلاف در مورد دوستان بد می‌گوید: به رفیقشان خیانت می‌کنند، دوستشان را فاسد می‌کنند، نزدیکی با آنان از بیماری گری سرایت کننده است دوری از آن از کمال بخشی به دینداری است و شخص با همنشین خود شناخته می‌شود.

أنت في الناس تقاس

بمن اخترت خليلاmuslim-sisters
«تو در میان مردم با دوستی که انتخاب کرده‌ای محک زده می‌شوی».

فاصحب الأخيار تعلو

وتنل ذکراً جميلا

پس با خوبان همنشین باش که به بزرگی می‌رسی و نام نیکی کسب می‌کنی؛ از این رو مامون می گوید: برادران سه گونه اند: یکی مانند غذا است که به آن نیازمندی، دیگری مانند دواست که گاهی به آن محتاج می شویم؛ سومی مانند بیماری است که هیچ نیازی به آن نداریم. اما بنده با آن آزموده می شود و او کسی است که هیچ نفعی در آن نیست.

خواهرم: پس از رفیق بد دوری کن؛ چون آنها مایه ی تباهی و نابودی و هدر رفتن اوقات و عمرها هستند. چه بسا دختر پاکی که دوستان بد او را در دام گناه انداخته اند و بر دامنش لکه ننگ را نشانده‌اند! و چه بسا دختر جوانی که او را در دام‌های مواد مخدر انداخته اند و کارش به رسوایی کشیده است و خانواده اش او را خوار کرده اند و چه بسا دختر جوانی که کارهای زشت را به او پیشنهاد کرده اند و وقتی رد کرده است با مکر و حیله و آگاهی از گذشته اش مصیبت‌هایی را برای او در میان خانواده اش درست کرده‌اند.
و خیلی چیزهای دیگر…. پس خواهرم از نتیجه رفاقت با بدان بترس؛ زیرا این راهی به سوی هلاکت و آتش است.

وحــدة الإنسـان خيــر

من جلوس السوء عنده
«تنهایی انسان از نشستن با رفیق بد بهتر است».
وجليـس الصدق خيـر

من جلوس المــرء وحده
«و همنشین صادق بهتر از نشستن به تنهایی است».

پیامبر خداص راست فرمود: «شخصی بر دین دوستش است. پس نگاه کنید به چه کسانی دوستی می‌کنید». (ابو داود و ترمذی)

اگر رفیق صالحی یافتی به او بچسب که همچون سکه ای نایاب در این زمان است.
علی بن ابی طالب رضی الله عنه می‌گوید: «دوستان را لازم بگیرید که آنها توشه ی دنیا و آخرت هستند.. مگر سخن جهنمیان را نمی‌شنوید که می‌گویند:

فما لنا من شافعين 100 ولا صديق حميم [الشعراء: 100]. «در نتيجه شفاعتگرانى نداريم، و نه دوستى نزديك».

وإذا بحثت عند التقی وجدته

رجلا يصدق قوله بفعال

«اگر از پرهیزگار جستجو کنی او را مردی می یابی که عمل اوسخنش را تصدیق می‌کند».
وإذا اتقی الله امرؤ وأطاعه

فيداه بين مکارم ومعال

«وقتی انسان از خدا می ترسد از او اطاعت می کند و دو دستش مشغول انجام خوبی ها و کارهای بزرگ است».

وعلی التقي إذا تراسخ في التقي

تاجان تـــاج سکينة و جــمــال
«بر سر پرهیزگار وقتی در تقوی رسوخ می کند دو تاج است، تاج آرامش و دیگری تاج زیبایی».

وإذا تناسبت الرجال فما أری

نسبا يکون کصــالح الأعمال

«اگر مردان هم تبار باشد من هیچ نسبی را مانند اعمال نیک نمی‌بینم».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کتاب:خواهر مسلمان! مواظب باش!

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*