وروستي

ای مادران! متوجه این حرفها باشید

ای مادران! متوجه این حرفها باشید ای مادران! متوجه این حرفها باشید

👈🏻ای مادران ….

🍰کم کنید از کیک درست کردن و هنرنمایی منزل ..

👈🏻مرد درست کردن را افزایش دهید …

👈🏻آیندهٔ امت ما نیازی به گوسفندهای سربه زیر ندارد !

🌻بلکه به شیرهایی جسور وقلبهایی مؤمن نیاز دارد ..

📌به پسرت بیاموز که نماز صبح را فقط زنها در خانه می خوانند ..

🔹شلوار تنگ ها و تنبل ها و مدل غربی شده ها وطن ها را آزاد نمی کنند …

🔸آنها که در قصه های غربی گم شده اند در همان توهمات می مانند ..

📌به آنها بیاموزید که انفال و محمد نازل شده اند که از آنها هزاران هزار محمد ساخته شود ..

👈🏻او را صلاح الدین صدا بزن …او را از وقاص باخبر کن … و به او محبت قعقاع را بیاموز ..

👈🏻او را آگاه کن … او را بفهمان … او را یاد بده …تا بداند کسی که فقط برای خودش زندگی می کند هیچ خیری در او نیست ..

🔹اگر ام ایمن نباشد هیچ اسامه ای هم نیست …

🔸اگر اسماء نباشد ابن زبیری در کار نیست …

🔹اگر خنساء نبود فرزندان قهرمان شهیدش وجود خارجی نداشتند …

📌برای ما پیشروی بسازید …

څرګندونه مو لاندې وليکئ

ستاسو برېښناليک خوندي دی.


*