وروستي

اسلامي سياست

صلح

زمونږ په ټولنه کې رواج جرګګۍ ، د دروازې بد د ښځو په بدو کې ورکول د اسلام له نظره څه حکم لري ؟ [...]

اگست 28, 2017 // 0 Comments

د زور او اجبار اقرار

په اسلامي شريعت کې د زور او اجبار (اکراه ) اقرار هيڅ شرعي حثيثت نه لري : اکراه پر يو انسان باندې د [...]

اگست 28, 2017 // 0 Comments

شرعي جيل يا زندان

د زندان تاريخ پخوانی دی په قرآنکريم کې د يوسف عليه سلام په قصه کې د زندان په اړه داسې يادونه شوې [...]

اگست 28, 2017 // 0 Comments

په اسلام کې قضاوت

د پيغمبرانو عليهم سلام د رسالت يو آساسي هدف دا ؤ چې په خلکو کې عدل قايم کړي عدل د اسلام له مهمو [...]

اگست 28, 2017 // 0 Comments

1 2