وروستي

حدود او جنايات

سببي جنايت

۱- که چا په عامه لاره کې د خلکو او امام د اجازې پرته کوهي کيندلي وي او څوک پکې ولويږي او مړ شي نو د [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د حيوان جنايت

۱- د امام ابوحنيفه په نزد کچېرې حيوان عادي ( خوړونکی او خطرناک نه وي) او خپله حيوان انسان يا بل څه [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د زخمونو قصاص او ديت

که الموضحة زخم عمدي وي په هغه کې د فقهاؤ په اتفاق قصاص دی، لقوله سبحانه وتعالی :{والجروحَ قصاص}او [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د قتل خطا سزا

په قتل خطاء کې ګناه نشته ، پخپله قاتل باندې کفاره ده او د هغه په عاقله باندې ديت دی او د ميراث او [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

دوهم : د شبه عمد قتل سزا

شبه عمد قتل سزا : ګناه ، کفاره او د قاتل په (عاقله ) باندې مغلظ ديت (د وينې بيه ) ده . مغلط ديت د امام [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د قتل سزا قصاص او ديت

اول د قتل عمد سزا : د قتل عمد سزا ګناه ، قصاص او د قاتل محرومېدل له ميراث څخه مګر دا چې د مقتول [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

قتل او د قتل ډولونه

جنايات الجنايت : الجنايات د الجناية جمع ده او جنايت په لغت کې داسې جرم او ګناه ته وايي چې په هغه [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

1 2 3