وروستي

حدود او جنايات

تعزير

حدود کوم چې د جرائمو د پاره په اسلامي شريعت کې ټاکل شوی وو بيان شول اوس د هغه جرائمو د سزا بيان [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د مرتد د توبې کولو کيفيت

مرتد به د اسلام څخه ما سوا د ټولو باطلو اديانو ، کفري عقائدو او اعمالو څخه توبه باسي او شهاتدين [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د مرتد حد

د مرتد احکام تعريف : الردة په لغت کې د يوې شي څخه ګرځېدل بل شي ته چې دغه ګرځيدونکې ته مرتد وايي . د [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د غلا د حد د ثبوت شرطونه

د فقهاؤ په اتفاق د غلا د حد د ثبوت لپاره دوه شرطونه دي : اقرار او شهادت . د اقرار شرطونه : غل به بالغ [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د السرقة (غلا ) حد

السرقة (غلا ) په لغت کې د بل چا شی په پټه اخيستلو ته وايي او په اصطلاح کې دا چې عاقل او بالغ د بل کس [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د قذف د حد د وجوب شرطونه

حنفي فقهاؤ د قذف د حد د وجوب د پاره شپږ قسمه شرايط نقل کړي دي چې ځنې په قاذف (بهتان کوونکي ) او ځنې [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

د القذف (بهتان ) حد

القذف ( بهتان يا چا ته د زنا نسبت کول ) د لويو ګناهونو څخه دی چې د مسلمان په عزت او آبرو لوی تری بلل [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments

1 2 3