وروستي

روزه

مرتد ملته او مسلم ملته!

وحیدالله مصلح په څومره مخالفو قطبونو کې ايسار يې او په څومره بلا نومونو کې بدنام يې؟ چا ته په [...]

مې 22, 2018 // 0 Comments

1 2 3 13