وروستي

روزه

د سحري او افطار دعا

سلامونه او نیکې هیلی امید لرم چی ښه به یاست!! محترمو کارکوونکو: کولې شۍ چې ماته د روژې د نیولو ، او [...]

جون 9, 2017 // 0 Comments

د روژې کفاره

د دعوت ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندی کوم او د الله څخه ورته د نورو کامیابیو غوښتونکی یم کله [...]

جون 9, 2017 // 0 Comments

1 3 4 5 6 7 13