وروستي

ریاضیات عمومی

آموزش جامع حساب

بدون مبالغه میتوان گفت آموزش جامع حساب یکی از معتبرترین و جامعترین کتابهای علم حساب در سطح کشور [...]

جولای 14, 2017 // 0 Comments

تحفه کتاب برای اطفال

این کتاب درباره کودکان نوشته است. نویسنده گان این کتاب حسیبا پاینده و ثنا صافی زاده میباشند. [...]

جولای 14, 2017 // 0 Comments

۵۲ سوال الجبر عددی

از لینک ذیل میتوانید جزوه کوچک سوالات الجبر عددی را دانلود کنید. پاسخنامه در پاورقی هر صفحه [...]

جولای 14, 2017 // 0 Comments

۷۲ سوال الجبر حروفی

از لینک ذیل میتوانید جزوه کوچک سوالات الجبر حروفی را دانلود کنید. پاسخنامه در پاورقی هر صفحه [...]

جولای 14, 2017 // 0 Comments

۸۰ سوال مضمون حساب

از لینک ذیل میتوانید جزوه کوچک سوالات مضمون حساب را دانلود کنید. پاسخنامه در پاورقی هر صفحه [...]

جولای 14, 2017 // 0 Comments

ریاضیات عمومی

سیت اعداد (Numbers sets): 1. سیت اعداد طبیعی (Natural Numbers sets): اعداد آند که از یک شروع میشود تا بی نهایت ادامه [...]

دسمبر 11, 2016 // 0 Comments