وروستي

سفرنامه ها

د دعوت فضيلت

اسلام ته د بلنې فضيت : دعوت زيات فضيلت لري ځکه دعوت د پيغمبرانو دنده ده او د نيکو کسانو دنده ده او [...]

دسمبر 4, 2016 // 0 Comments