وروستي

عقیده

که ايمان مو غښتلی شو…

ليکنه: استاذ محمد نعیم جلیلي ايمان يوه داسې مبارکه او ګټوره ونه ده چې هر څومره قوي شي، ريښې يې [...]

دسمبر 31, 2016 // 0 Comments

1 2 3 4 5