وروستي

علوم الحدیث

3- ضعيف حديث (شپږمه برخه )

3- ضعيف حديث يا مردود : هغه حديث ته وايي چې نه پکې د صحيح شرايط او نه هم د حسن شرايط موجود وي البته [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments

1 2