وروستي

فقهاء امامان مجتهدین (رحمهم الله تعالی)

امام ابوحنيفه رحمه الله

رضوان الله فيضاني ای امام ابوحنيفه تر مذهب دې شم قربان ستا مسير ښه برابر دی په حديث او په قرآن ته [...]

دسمبر 8, 2016 // 0 Comments

1 2 3