وروستي

آیا روزه‌ی عاشورا گناهان سال گذشته را تکفیر می‌کند؟