وروستي

اسپرم وتخمک وعدد46‏

اسپرم وتخمک وعدد46‏

زیبایی دیگری اززیبائیهای قرآن وآن اشاره به تعداد کروموزومهای سلولهای جنین انسان ‏است که [...]

فبروري 18, 2018 // 0 Comments